CERVICAL-CAMINHOS DE DOR(CD-DDM DDMC052)

Den här brasilianska gruppen ser ut att spela hardcore för de ser muskelstinna ut…Det är precis rätt uppfattat. De här grabbarna är väldigt arga och spelar snabb hardcore som bara brasilianare kan eller kan andra det också. Visst kan andra det också men de är väldigt bra på det, det kan vi komma överens om för den här typen av tuff hardcore är precis den typen av hardcore som de är bäst på. En hel del melodier och en hel del tuffhet och en sångare som låter mer än lovlig förbannad och det gillar jag. Man kan nästan höra personerna komma ut ur stereon och skrika åt mig för jag tror helt klart att den här typen av arga personer blir lugnare när de får skrika på detta vis. Musikaliskt är det inget nytt men det är mycket känslor inblandade och helt klart en riktigt intressant grupp. 17/11-2014

*******

CERVICAL-CAMINHOS DE DOR(CD-DDM DDMC052)

This Brazilian group looks to play hardcore for those looking muscle bulging out ... It's just correct that. These guys are very angry and plays fast hardcore that only Brazilians can or can change it too. Sure, the other one too but they are very good at it, that we can agree on for this kind of tough hardcore is exactly the kind of hardcore that they are best at. A lot of songs and a lot of toughness and a singer who sounds more than lawful pissed off and I like that. One can almost hear the people coming out of the stereo and yell at me because I think clearly that this type of angry people become calmer when they shout in this way. Musically it's nothing new but it's a lot of emotions involved and clearly a really interesting group. 17/11-2014