CEPHALIC CARNAGE-ANOMALIES(CD-RELAPSE /BORDER) Den här gruppen vet vad det är att spela fort i alla fall.  De vräker på utav bara fan och de 12 låtarna kör över oss med full kraft. Någon slags hardcore/death metal liknande musik är det i alla fall och helt klart är det jobbigt att lyssna på en hel skiva med gruppen. Jag menar inte jobbigt men man känner sig mörbultad efter en stund. För den här typen av hård rock har sina begränsningar och det kanske den har som lyssnar också.  Men visst känns det härligt för en stund att bli överkörd och man känner att man i alla fall vaknar till lite grand. Som om Motörhead gick på speed.(SEX) 23/3-05

CEPHALIC CARNAGE-ANOMALIES(CD-RELAPSE /BORDER) This group knows how to play fast anyway. They go on as hell and the 12 songs comes over us with full force. Some kind of hardcore is this anyway and it feels really hard to listen to a whole record with the group. I don´t mean that it feels hard so you don´t can listen but you felt really overdriven after a while. Because this type of hard rock have their limits and that have maybe the listener too. But it feels really good after a while when you have been overdriven and I feel that I woke up a little anyway. A little bit like if Motörhead is on speed.(SIX) 23/3-05