CENSORSHIT-5 PRDELI NA 10(MINI-CD)

 

Tjeckisk punk och hardcore gillar jag som ni vet och när man får en grupp man aldrig hört innan så blir jag nyfiken. Det blir någon slags raphardcore med tjeckiska texter på den här 6-låtars skivan. Man sjunger med ganska lätt även om man inte fattar ett skit. Men det är en typ av musik som svänger och vi har hört typen förut och de ligger väl inte så långt ifrån Rage  Against the Machine ibland. De låter förbannade i alla fall och det är ett gott tecken tycker jag. Musik ska förmedla känslor och det tycker jag att Censorshit tycks göra. Man blir lätt överkörd inledningsvis i Otazky tycker jag och det är en skön känsla….Växelsång är det som bör på en del ställen i musiken och trummisen får verkligen bekänna färg ibland. En tuff skiva med tuffa grabbar….Är ni så pass tuffa så ni klara dem? 8/2-2019


*******

CENSORSHIT-5 PRDELI NA 10(MINI-CD)

Czech punk and hardcore I like as you know and when you get a group you never heard before I get curious. There is some kind of raphardcore with Czech lyrics on this 6-song record. You sing with quite easy even if you don't understand a shit. But it is a type of music that swings and we have heard the type before and they are not so far from Rage Against the Machine sometimes. They sound angry in any case and that is a good sign I think. Music should convey emotions and I think that Censorshit seems to do. You get easily overrun initially in Otazky I think and it is a nice feeling… .Switching between diferent voices is what took places in some places in the music and drummer really confess color at times. A tough disc with tough guys ... Are you so tough that you can handle them? 8/2-2019

CENSORSHIT-NO WAY(CD-SINGEL)

 

Jag fick en tre låtars singel på samma gång som ovanstående men jag vill ju ha sång på tjeckiska. Men jag hör inte om det är engelska eller tjeckiska men titlarna är i alla fall på engelska men på de här låtarna fortsätter de på den inslagna vägen med sin rapcore eller vad man ska kalla det. Jag skulle nog säga att jag uppskattar det riktigt mycket och jag tror ni som gillar det som kallas raphardcore kommer att gilla det för det är det enklaste sättet att beskriva gruppen. Sådan här musik kan ju bli lite tjatig i längden men jag tycker att Censorshit lyckas att inte bli det så de här låtarna blir just därför små hårda hits allihop! 8/2-2019


*******

CENSORSHIT-NO WAY(CD-SINGEL)

I got a three song single at the same time as the above but I want to have songs in Czech. But I do not hear if it is English or Czech but the titles are in any case in English but on these songs they continue on the same path with their rapcore or what to call it. I would probably say that I really appreciate it and I think you who like what is called raphardcore will like it because it is the easiest way to describe the group. This kind of music can be a bit same same in the long run but I think that Censorshit does not become thatt so these songs are just because of that little hard hits all of them! 8/2-2019