CEMICAN-IN OHTLI TEOYOHTICA IN MIQUIZILI(CD- M THEORY M 046-2)

Den här mexikanska hårdrocksgruppen skiljer sig väldigt mycket från andra  metalgrupper i världen. Det beror ju självklart från att de tar mycket från den inhemska traditionella aztekiska kulturen och språket.  Det finns flöjt och en del andra instrument i deras tunga musik och som sagt det blir en ganska go blandning av traditionellt och väldigt tung metall. Känns ganska kul att lyssna på faktiskt för det blir så mycket ljud man inte är van vid när det gäller thrashig metall och det är bara det en upplevelse. Ibland blir det riktigt snyggt och man blir mer än imponerad av deras stil tycker jag för de är nog ganska ensamma om sin aztekmetal eller vad man ska kalla den. Skulle vara kul att se dem live och se om de instrumenten får så mycket utrymme när det handlar om live men de kanske lyckas framhäva dem som de gör på skiva och då skulle jag verkligen uppskatta en livekonsert med dem. 15/8-2019

*******
CEMICAN-IN OHTLI TEOYOHTICA IN MIQUIZILI(CD- M THEORY M 046-2)

This Mexican hard rock group is very different from other metal groups in the world. Of course, that is because they take a lot from the native traditional Aztec culture and language. There are flute and some other instruments in their heavy music and as I said it will be a pretty good mix of traditional and very heavy metal. Feels pretty fun to actually listen to because there is so much sound you are not used to when it comes to thrashy metal and it's just that an experience. Sometimes it gets really nice and you are more than impressed with their style, I think because they are probably quite alone about their Aztecmetal or what to call it. Would be fun to see them live and see if those instruments get so much space when it comes to live but they might succeed in highlighting them as they do on record and then I would really appreciate a live concert with them. 15/8-2019