CELLOPHANE SUCKERS-HELL YEAH(CD)

Jag fick fyra skivor med Cellophane Suckers som jag tidigare bara hört namnet på… Denna skiva kom utan omslag men när man lyssnar på den blir man riktigt sprallig tycker jag. Det är snabb och distad musik som ligger i gränslandet mellan garagerock och punkrock och det är en trevlig upplevelse just därför. Det är två genres som jag gillar riktigt mycket och jag skulle kunna tänka mig om en grupp som Eddie and the Hot Rods hade varit lite tuffare med sin musik så skulle de kunna låta på detta sätt. Det är mycket attityd och rock n roll feeling här måste jag medge. Egentligen inte mycket mer att säga än att ni måste kolla in och lyssna på detta…det är skitbra! 5/10-2015

*******

CELLOPHANE SUCKERS-HELL YEAH(CD)

I got four discs with Cellophane Suckers that I previously only heard the name ... This disc came without a cover, but when you listen to it you become really frisky, I think. It's fast and distorted music that lies on the border between garage rock and punk rock and it is a pleasant experience because of it. There are two genres that I like quite a lot and I could imagine if a group as Eddie And The Hot Rods had been a little tougher with their music so they could help in this way. There are a lot of attitude and rock n roll feeling here, I must admit. Really not much more to say than that you have to check out and listen to this ... it's great! 5/10-2015

CELLOPHANE SUCKERS-TOO MUCH TEMPTATION(CD-SUBWAY RECORDS)

Gott distad rockmusik med punktouch är väl så man kan beskriva denna grupp och denna skiva bäst. Ni vet den typen av musik som grupper som Hellacopters, new Bomb Turks etc är så bra på att spela. Där man tar inspiration och influenser från både 60 tal och dess garagescen och 70-talets punkrock och tar även in lite nya influenser från dagens sound och får till denna riktigt bar typ av rockig musik. Det finns så mycket melodikänsla i de här pojkarna så det nästan räcker och blir över till ett annat band. Tysk musik med engelska texter är inte så dumt det heller…..skitsamma…jag sätter på skivan igen. 5/10-2015

********

CELLOPHANE SUCKERS-TOO MUCH TEMPTATION(CD-SUBWAY RECORDS)

Plenty distorted rock music with punk touch is well so you can describe this group and this album best. You know the kind of music that groups like the Hellacopters, New Bomb Turks, etc are so good at playing. Which takes inspiration and influences from the 60's and its garage scene and 70s punk rock and also takes in some new influences from today's sound and get to this bar really kind of trashy music. There is so much melody feeling in these boys so it nearly enough and to another band. German music with English lyrics are not so bad either ... ..shit the same ... I put on the record again. 5/10-2015

CELLOPHANE SUCKERS-ONE IN A ZOO(CD-HIGH NOON RECORDS HNR 13)

Ännu en riktigt bra skiva med CS som verkligen kommer fram till mig med stormsteg och talar om för mig…här finns vi och vi är ett av de bättre garagepunkbanden som finns just nu. Och det är de verkligen. För deras larmiga och distade musik är verkligen något som är svårt att sitta still till och varför ska man göra det egentligen men just nu sitter jag lite pyrt till och kan väl inte precis ställa mig upp och dansa men det rycker i hela kroppen av välbehag när de spelar sin musik. Det finns så mycket attityd i denna musik och det är verkligen musik som berör mig. Melodier finns i massor här också och mycket ljud! 5/10-2015

********

CELLOPHANE SUCKERS-ONE IN A ZOO(CD-HIGH NOON RECORDS HNR 13)

Another  good album with CS who really come up to me by leaps and telling me ... here we are and we are one of the better garage punk bands there right now. And they are really. Because their larming and distorted music is really something that is hard to sit still and why should you do it really, but right now I'm a bit in trouble and can not exactly stand up and dance but it pulls the entire body of pleasure when they play their music. There is so much attitude in this music and it really is music that touches me. Melodies are available in plenty here too and very much sounds! 5/10-2015

CELLOPHANE SUCKERS-CAN´T SAY NO(CD)

Denna fjärde skiva som jag fick med gruppen kom 2004 och det var ju ett tag sedan och det är kul att höra att de har utvecklats. De har utvecklats tycker jag för här är det mer rock n roll och mindre punk egentligen och jag gillar de senare alstren mycket mer även om detta absolut inte är dåligt på något sätt. Men jag tycker om när det blir lite mer punk inblandat men melodierna finns där och attityden så det är inte bara skit det här inte. Men ska ni köpa något första album med gruppen så skulle jag nog föredra  One in a zoo eller Too Much temptation men vil ni ha allt med gruppen så är detta ett självklart val! 5/10-2015

*******

CELLOPHANE SUCKERS-CAN´T SAY NO(CD)

This fourth album that I got with the group came in 2004 and that was a while ago and it's great to hear that they have developed. They have developed, I think for this it is more rock'n'roll and less punk and I really like the later records are much more although this certainly is not bad in any way. But I like it when it gets a little more punk involved but the melodies are there and the attitude that it's not just crap this is not. But will you buy something first album with the group, I would probably prefer One in a zoo or Too Much Temptation but won't you have everything with the group, this is an obvious choice! 5/10-2015