CAYUCAS-DANCING AT THE BLUE LAGOON(CD-SECRETLY CANADIAN SC 322/BORDER)

Musikaliskt är det ganska svårt att beskriva detta. Det är lekfullt på ett poppigt vis och man känner lite karibiska vindar ibland och ibland tänker jag på Paul Simon eller något sådant. Det är snyggt producerat och det är poppigt som sagt. Men om det är min typ av musik vet jag egentligen inte för det känns ibland lite för snällt!. Men som sagt det är snyggt producerat och framfört och kan säkert bli ett stort band men jag skulle vilja ha lite tuffare toner för att jag skall vara helt nöjd! Men det kommer att funka…var så säkra! 4/6-2015

*****

CAYUCAS-DANCING AT THE BLUE LAGOON(CD-SECRETLY CANADIAN SC 322/BORDER)

Musically it is quite difficult to describe this. It is playful in a poppy way and you feel a little Caribbean breezes sometimes and sometimes I think of Paul Simon or something. It is nicely produced and it is poppy as saying. But if it is my kind of music do I know really for it sometimes feels a little too nice !. But as I said it is nicely produced and performed, and can certainly be a great band, but I would like to have a little tougher toner for me to be totally satisfied! But it's going to work ... was so confident! 4/6-2015