CAUSTIC CHRIST-CAN´T RELATE(CD-HAVOC RECORDSHC 5016) 25 låtar på 43 minuter, det ni! Jag gillar verkligen deras ös i musiken för den känns behövlig och de är riktigt förbannade på ett mycket trevligt sätt om man nu kan vara det. De spelar fort hela tiden men det går aldrig över styr någon sekund och helt klart är att Caustic Christ är ett band för framtiden för den här typen av Dead Kennedys-hardcore eller vad man skall kalla den får stort utrymme hemma hos mig eftersom den känns relevant för den hårda tid vi lever i. Hur skall jag mer kunna berömma gruppen, jo genom att försöka få en intervju med gruppen, det skall jag banne mig försöka få.(ÅTTA) 25/1-05

CAUSTIC CHRIST-CAN´T RELATE(CD-HAVOC RECORDSHC 5016) 25 songs in 43 minutes, that is music! I really like their speed in their music because it feels needed and they´re really pissed off in a really nice way if you can be that. They plays fast all the time but it never goes too fast a second and really clear is that Caustic Christ is a band for the future because this style of Dead Kennedy’s-hardcore or what to call it have got really big room at my home because it feels relevant for the hard times we live in. How should I more gives roses to the group, yeah through getting an interview with the group, I really should try to get that.(EIGHT) 25/1-05