CAUSE FOR ALARM-NOTHING EVER DIES 1982-99(CD-VICTORY VR 141/BORDER) En slags samling med Cause For Alarm som är några riktigt sura gubbar. För de är arga som få och man kan undra varifrån de får all sin ilska. Men de får ut den på ett bra sätt genom att skriva den här sortens hardcore som bara sprudlar av ilska. Jag hoppas verkligen de håller sin ilska till scenen här och inte låter den komma ut på sta´n eller något sådant. Man får en ganska bra inblick på vad de har fått för sig och för de riktiga fansen finns några outgivna liveinspelningar också(ÅTTA) 4/4-01 CAUSE FOR ALARM-NOTHING EVER DIES 1982-99(CD-VICTORY VR 141/BORDER) A compilation with Cause For Alarm which is really some sad guys. Because they´re angry as hell and you can wonder where they´ve got all their anger from. But they get it out in a good way through writing this sort of angry hardcore. I really hope they let it come out only on stage so they don´t take it out on town or something like that. You get a really good look what they have done through the years with this CD and thier hardcore is fucking good. For the fans there are som good liverecordings on this which is unreleased before(EIGHT) 4/4-01