CASUALTIES-CHAOS SOUND(CD-SEASON OF MIST SOM 368/SOUND POLLUTION)

Det finns ju en hel del som tycker att Exploited inte är riktiga punkare och det finns säkert det som anser det om Casualties också men det beror säkert på att de lever punkighet fullt ut med tuppkammar och färger, nitar och läder etc. Jag skiter i vad de är för det viktiga här för mig är att de är bra och det är de...jävligt bra till och med. Det ligger egentligen inte så långt ifrån Exploted med singalong låtar och trummorna påminner de också. Sedan har se lagt in lite Misfitsliknande körer och det är i alla fall mig de ultimata punklåtarna. Mycket bättre än såhär kan man nog inte få riktigt tuff hardcorepunk fast med melodier. Har ni aldrig hört de förr så måste ni kolla in och för er andra som redan gillar dem så finns det inget att bli besviken på. 3/3-2016


*********

CASUALTIES-CHAOS SOUND(CD-SEASON OF MIST SOM 368/SOUND POLLUTION)

There's a lot that think that Exploited is not real punks, and there is certainly some which considers whether Casualties is that too but it is certain that they live punk fully with mohawks and colors, studs and leather, etc. I do not care what they are, the key here for me is that they are good and they are ... damn good, even. It is really not that far from Exploted with singalong songs and drums which reminds about them Then they have added some Misfitssimilar choirs and it's all its´for me the ultimate punk songs. Much better than this one might it not become and their really tough hardcore punk but with melodies. Have you never heard them before, you must check them out and for you who already like them is there nothing to be disappointed about. 3/3-2016

CASUALTIES-WE ARE ALL WE HAVE(CD-SIDE ONE DUMMY)

Casualties har väl fått samma skit som Exploited en gång i tiden fick men jag vet inte om det är rätt….att de sålt sig och så vidare men det skiter i alla fall jag i så länge som musiken är bra. Goa låtar som är lätta att sjunga med i och sådant är i alla fall jag svag för och när man blandar melodier med hårdhet som Casualties gör på ett riktigt bra sätt. Jag gillar också sångarens tuffa röst som får mig att tänka både på Wattie och när körerna träder in så blir det Bad Religion…. De 14 låtarna går tyvärr över rätt så fort så jag är tvungen att sätta på skivan igen så är det bara…. 7/9-09

********
CASUALTIES-WE ARE ALL WE HAVE(CD-SIDE ONE DUMMY)

Casualties have get some of the same shit as Exploted once got but I don´t know if that is right…that they´re a sellout and so on and that I don´t give a damn about because the music is good. Good songs which is easy to sing along with and those things am I weak for anyway and I like when you mix melodies with hardness as Casualites do in a good way. I like also the singers tough voice which makes me think both on Wattie and when the choirs comes in on Bad Religion….the 14 songs goes too fast and the record have reached it´s end too fast so I am forced to put on it again… 7/9-09
CASUALTIES-UNDER ATTACK(CD-SIDE ONE DUMMY SD 130-2/SOUND POLLUTION)

Den här gruppen har blivit kallad det mesta men jag uppskattar deras stil väldigt mycket. De känns äkta till skillnad mot vad många anser om dem. Det känns som om de lever punk till skillnad mot många andra band som rider på en våg. De kör på i samma stil som de alltid har gjort och det tycker jag de skall ha all heder för. Ni som har hört gruppen förut kommer inte att bli besvikna för deras Exploited-punk låter lika bra som förut och körerna sitter precis där de ska. Det känns riktigt rått men på samma gång lyckas de hålla en melodisk ådra i sin musik….kolla in för fan… 2/1-07

********
CASUALTIES-UNDER ATTACK(CD-SIDE ONE DUMMY SD 130-2/SOUND POLLUTION)

This group have been called a lot of things but I appreciate their style really much. It feels true in difference to many other people thinks about them. It feels like if they live punk and that in difference of many other bands which rides on a wave. They go on in the same style as they always have done and that they shall be honoured for. You who have heard the group before will not be disappointed because their Exploited-punk sounds as good as ever and the chorus is in the right place. It feels really raw but in the same time they manages to have a melodic style in their music…check it out for god´s sake. 2/1-07
CASUALTIES-STAY OUT OF ORDER(CD-PUNKCORE PB O8 CD)

Casualties ser verkligen ut som "riktiga" punks. Man känner vingslagen ta en tillbaks till 80-talets början och den engelska då väldigt friska scenen. Med grupper som GBH, Varukers, Chaos UK, Abrasive Wheels och så vidare. Casualties förvaltar deras arv väldigt bra och jag kan tänka mig att deras favoritskivor ligger bland dessa någonstans. Mycket tuppkammar, nitar och framförallt bra musik bjuder Casualties oss på.  18/8-00

********
CASUALTIES-STAY OUT OF ORDER(CD-PUNKCORE PB O8 CD)

Casualties realy lokks "real" punks. You can really feel the 80´s around the corner and the fine english punskcene at that time. With groups like GBH, Varukers, Chaos UK, Abrasive Wheels and so on. Casualties really makes a good record with theor old heroes in the back. I can think that thier favouriterecords are there with these groups. Many mohaxks, spikes but it´s good music in the first place  18/8-00

INTERVJU HÄR                                                        INTERVIEW HERE