CASH REGISTERS-20TH CENTURY EYES(CD-MILLION DOLLAR RECORDS MDR 003)

 Ett amerikanskt band som här släpper sitt andra album efter ett demosläpp eller rättare sagt en skiva fylld med osläppta demos. Denna skiva består av 14 nya låtar och det finns inte en låt över tre minuter och det är befriande tycker jag för vi slipper en massa utfyllnad etc. En del roliga låttitlar som Stripping for Christ, You got too big for your Doc martens, Beer Bottles in heaven och det kanske finns allvar bakom dem men titlarna är roliga. Musikaliskt då? Jo det är en ganska tempofylld musik som låter lite skitigt på det rätta sättet och det är ganska stökig punkrock och det är vad jag gillar. Punk på hög nivå helt enkelt och Cash Registers är verkligen en grupp att kolla in! Tufft namn, tuffa killar, tuff musik, tuffa låttitlar och då kan det inte bli mycket bättre väl? 27/9-2016


********

CASH REGISTERS-20TH CENTURY EYES(CD-MILLION DOLLAR RECORDS MDR 003)

An American band which releases their second album after one demo release, or rather, a record filled with unreleased demos. This disc consists of 14 new songs and there is not a song over three minutes and it's liberating, I think because we do not have much padding, etc. Some funny song titles as Stripping for Christ, You've got too big for your Doc Martens, Beer Bottles in heaven, and there might seriousness behind them but the titles are funny. Musically then? Well that's a pretty upbeat music that sounds a little dirty in the right way and it's pretty messy punk rock and that's what I like. Punk on high level simply and Cash Registers is really a group to check out! Cool name, tough guys, tough music, tough song titles and then it can not get much better, right? 27/9-2016

CASH REGISTERS-CONTEXT DEMOS(CDMILLION DOLLAR RECORDS)

Här är det inga långdragna låtar som har tagit plats utan här är det 18 låtar som spänner mellan 0:04 och 2:47 men de flesta landar runt två minuter. Det skulle vara grindcore som skulle kunna vara grejen för gruppen men så är inte fallet utan här snackar vi punkrock. Distad punkrock och mycket bra sådan med mycket attityd och melodi i allt det distade. I Vampire on the Block får jag nästan lite Dead Kennedys feeling ibland och de är säkert en influens tillsammans med andra tidiga amerikanska hardcoreband. Lägg till detta tidig engelsk punk för jag tycker det finns en hel del därifrån också. En omtumlande upplevelse är det i alla fall, så mycket kan man säga. Punk as fuck! 26/6-2015

*******

CASH REGISTERS-CONTEXT DEMOS(CDMILLION DOLLAR RECORDS)

This is no lengthy songs that has taken place but here it is 18 songs spanning between 0:04 and 2:47 but most lands around two minutes. It would be grindcore that could be the thing for the group but that is not the case, but here we are talking punk rock. Distorted punk rock and very good one with a lot of attitude and tune in all distorted. In The vampire on the block, I get almost a little Dead Kennedys feeling sometimes, and they are certainly an influence along with other early American hardcore bands. Add to this the early English punk, I think there's a lot there too. A bewildering experience it anyway, so much you can say. Punk as fuck! 26/6-2015