CASE 39-DEMOLISHED(MINI-CD)

 

Jag tror den här gruppen kommer från Lubeck och de ska göra så att staden inte bara är kända för sin marsipan. Tyvärr sjunger de på engelska och jag säger tyvärr eftersom jag gillar tysksjungen musik. Men deras musik balanserar på gränsen mellan oi och punkrock tycker jag. Sångaren har en ganska sträv röst eller vad man ska säga och det passar in till den snabba musiken. Det är musik som underhåller och gör mig glad och varför inte poga loss till den för det känns som om det är musik som verkligen gör folk glada live. Det är rock n roll med punkinslag många gånger och jag tänker på grupper som….jag vet inte riktigt men jag kommer på att jag tycker att Jörg som sjunger påminner mig lite om Animal i ANWL. Det känns som om de tar lite ställning mot extremhögern i Proud Idiot och det gillar jag. 12/2-2019


*******

CASE 39-DEMOLISHED(MINI-CD)

I think this group comes from Lubeck and they should do so that the city is not only known for its marzipan. Unfortunately, they sing in English and I say unfortunately because I like German singed music. But their music balances on the border between oi and punk rock I think. The singer has a rather rough voice or what to say and it fits in with the fast music. It is music that maintains and makes me happy and why not go to it because it feels like it is music that really makes people happy live I think. It's rock n roll with punk strokes many times and I think of groups like ... I don't really know but I think I think Jörg who sings reminds me a little about Animal in ANWL. It feels like if they take a stand against rightwingextremes in Proud Idiot and that I like. 12/2-2019

CASE 39-FULL SPEED(MINI-CD)

 

Tyvärr funkade inte min skiva på min CD-spelare men hittade alla låtar på You Tube. Ojojoj Full Speed är en riktigt Motörhead-stänkare och den såg jag inte komma. Finns en bra video på You Tube med denna låt också så varför inte kolla in den. Men på skivan ovan var det ju mer rockig punk som var grejen men här finns som sagt fart och speed på ett annat sätt inledningsvis. Då är det kul att lyssna till Anti-Rock Star som inleds med en akustisk gitarr men som blir en orgie i riktigt bra punkrock. Grandsons of Elvis är också den en snabb låt och även här förs mina tanka till Anti-.Nowhere League och det är ju en grupp som jag gillar. Sista låten Romantic Fools är också en riktigt bra och snabb låt och det är lätt att sjunga med och jag tror att det är lite av Case 39:s melodi. 12/2-2019


********

CASE 39-FULL SPEED(MINI-CD)

Unfortunately, my disc did not work on my CD player but found all the songs on You Tube. Wowwow Full Speed is a real Motorhead Splitter and I didn't see it coming. There is a good video on You Tube with this song too so why not check it out. But on the record above it was the more rocking punk that was the thing but here there is speed and speed in another way initially. Then it is fun to listen to the Anti-Rock Star which starts with an acoustic guitar but which becomes an orgy in really good punk rock. Grandsons of Elvis is also a quick song and here too my thoughts are brought to the Anti-.Nowhere League and that's a group I like. The last song Romantic Fools is also a really good and fast song and it is easy to sing along with and I think it is a bit of Case 39's melody. 12/2-2019