CASCADE-(CD-SUBURBAN BURBCD 012) Denna holländska grupp påminner mig om så många grupper samtidigt och det är både Metallica, Bad Brains och GBH på samma gång. Jag kan tänka mig att de har en gedigen uppfostran med både punk och heavy metal och då blir det så här. En slags hybrid mellan de båda hårda tongångarna. Men det är klart det kan vara lite svårt att vara mittemellan de båda för vilka lyssnare skall de attrahera. Men det skiter jag i för mig attraherar de i alla fall(SJU) 19/12-00 CASCADE-(CD-SUBURBAN BURBCD 012) This dutch group reminds me about many things and it´s both Metallica, Bad Brains and GBH in the same time. I can think that these guys have been raised with both punk and metal and then it´s get this way. A form of hybrid of both hard musicstyles. But of course it can be alittle difficult to be somewhere between the both camps because who are you going to entartain, but I´m getting entertained by the group(SEVEN) 19/12-00