CARPETTES-THE EARLY YEARS 77-78(CD-OVERGROUND RECORDS OVER 68CD)

Jag har några skivor med gruppen och jag har till och med intervjuat gruppen. Här finns en del låtar som jag inte hört innan så därför är det värt att investera i denna skivan också för er som vill ha allt med Carpettes. Gruppen spelade en väldigt trevlig typ av 77-punk när det begav sig och en låt som Radio Wunderbar är bara Wunderbar.  Någonstans emellan Vibrators och Lurkers befinner sig gruppen på den här skivan och ni förstår att det är energisk, melodisk och snabb punkrock vi snackar om då eftersom det är den typen som de grupperna spelar i alla fall. Ovanligt på den här tiden är att det inte finns några covers på skivan och det ger de ännu mer cred att de gjorde så många egna låtar redan på den tiden. 22/8-2011

********

CARPETTES-THE EARLY YEARS 77-78(CD-OVERGROUND RECORDS OVER 68CD)

I have some records with the group and I have interviewed the group. Here there is some songs which I haven´t heard before and therefore it´s for you to invest in this record too if you want everything with Carpettes. The group is playing a really nice type of 77-punk when it was the time and a song like Radio Wunderbar is just Wunderbar. Somewhere between Vibrators and Lurkers is the group on the record and then you can understand that the music is energic, melodic and fast punkrock and this is the way those groups sounds anyway. Unusual on that time that there wasn´t any covers on the record and that gives them even more cred that they did so many own songs already on this time. 22/8-2011

CARPETTES-THE BEST OF CARPETTES(CD ANAGRAM CDPUNK 80)

Carpettes var kanske ett av de mer okända punkbanden på den gamla goda tiden. Men deras musik berör mig ännu idag faktiskt och denna 21 låtars samling är en skiva som alla med lite punk inom sig borde investera i. Mycket för att man skall höra vilken känsla banden hade på den tiden men mycket beroende på att de är jävligt bra. Av de 21 låtarna är 20 egna låtar och det är bara Fan Club(Damned) som är en cover och jag tror inte att det finns en enda dålig låt på skivan. Även om det inte är tekniskt fulländat så fanns det så mycket känsla på den här tiden så det räckte till även om man inte spelade som Ritchie Blackmore osv. Det är bara att köpa skivan och varför inte läsa intervjun som jag gjorde för några år sedan med dem. 24/1-05

********

CARPETTES-THE BEST OF CARPETTES(CD ANAGRAM CDPUNK 80)

Carpettes was maybe one of the more unknown punkbands in the good old time. But their music touches me today also and this 21 songs compilation is a record that all with some punk in their body should invest in. Much because of that you must hear which feelings the bands had in this time but much depending of the fact that they’re fucking good. Of the 21 songs 20 is own songs and it´s only Fan Club(Damned) which is a cover and I don´t think it´s a bad song on the whole record. Even if it´s not technically fillfulled so is it much feelings on the record so it´s enough and that you didn´t play as good as Ritchie Blackmore or someone else. The nly thing is to buy the record and why don´t read the interview I did some years with them 24/1-05