CAROX-20 DIAS(MINI-CD-HEARTS BLEED BLUE HBB 004)

Jag gillar ju alltid(nästan) grupper med en kvinnlig sångerska och jag gör inget undantag för denna brasilianska grupp.. Som ett brasiliansk Photos eller något sådant eller kanske Donnas, Blondie eller något liknande. Jävligt bra är det i alla fall och jag blir riktigt glad när jag lyssnar på dem för den här typen av glad punkrock med mycket popinfluenser och dessutom på portugisiska är riktigt glädjeframkallande tycker jag. Ett band som alla borde/måste gilla tycker jag för den här typen av musik där man bara vill sjunga med trots att man inte kan eller fattar ett ord måste ju vara bra. Jag gillar deras akustiska version av 20 dias mycket också. 25/11-2014

*******

CAROX-20 DIAS(MINI-CD-HEARTS BLEED BLUE HBB 004)

I like always (almost) groups with a female singer and I make no exception for this Brazilian group .. As a Brazilian Photos or something or maybe Donnas, Blondie or something similar. Fucking good is it anyway and I get really happy when I listen to them for this kind of happy punk rock with very pop influences and also in Portuguese is true joy-inducing think. A band that everyone should/must like I think for this kind of music where you just want to sing along even though you can not or take a word has to be good. I like their acoustic version of 20 dias very well. 25/11-2014