CAR-BOMB-CENTRALIA(CD-RELAPSE RECORDS 6765) Car-Bomb låter mycket, låter arga och framförallt nästan galet. Heavy metal vore väl för mycket att kalla dem för den vanlig metaldiggaren har nog inte mycket att hämta där. För deras musik spretar åt alla olika håll på en gång och det är nog svårt att säga att detta är metal för det skulle nog vara att ljuga. Man måste vara på rätt humör för att verkligen uppskatta den här gruppens musik och en stressig dag eller liknande passar väldigt dåligt in på den här gruppens musik. Men det är klart vill man rensa huvudet från det dåliga så….(SEX) 15/1-07

CAR-BOMB-CENTRALIA(CD-RELAPSE RECORDS 6765) Car-Bomb sounds much, they sounds angry and almost crazy. Heavy metal would be too much to call them for the usual metal listener haven´t so much to pick up here. Because their music goes around to every way in one time and it's hard to say that this is metal because it would have been to lie. You must be in the right mood to really appreciate this groups music and a working day or similar this would suit not so fine and cleanse your head with this groups music. But if you want to cleanse your head from the bad so….(SIX) 15/1-07