CANVAS-LOST IN ROCK(CD-HOUSEHOLD NAMEHAUS 033) Den här gruppen vet vad det handlar om att vara stökiga. Det är en massa ljud som har sammanfogats till en massa av massiv vägg. Inte på ett sätt som ett industriband men som ett HC-band som alla strävar åt olika håll. Jag tänker lite på tidiga Birthday Party för att säga något. Lite jobbigt med en time av detta(FEM) 5/7-00 CANVAS-LOST IN ROCK(CD-HOUSEHOLD NAMEHAUS 033) This group knows who have a very messy music. They have a lot of sounds which they have mixed together to a massive wall. Not like an industryband but more like a HC-band which striving to all ways. I think of early Birthday Party but it´s a little too much for me this music(FIVE) . 5/7-00