CALAHAN-ROCKSUCKER(CD)

De räknar upp följande band som influenser, AC/DC, Guns N Roses, Led Zeppelin, Aerosmith, Cheap Trick och Cult och då kan man nästan tänka sig vilken typ av musik de skall spela. Det startar väl ganska så fort i min hjärna att alla dessa grupper är ganska rätt att jämföra med men jag saknar lite grand grupper som Backyard Babies och Mötley Crue också…Helst de sistnämnda i alla fall och ni förstår då ganska fort att det är ganska traditionell rock n roll vilken är grejen för Calahan och riktigt bra sådan. Gillar ni alla de banden som räknas upp så finns det absolut inget att tveka över. 8/11-2010

******

CALAHAN-ROCKSUCKER(CD)

They count up following bands as influences, AC/DC, Guns N Roses, Led Zeppelin, Aerosmith, Cheap Trick and Cult and then you can almost imagine which type of music they will play. They starts out really fast in my brain that these groups are the right groups to compare with but I miss bands like Backyard Babies and Mötley Crue there too. …Most the last mentioned maybe and then you can understand that it´s really traditional rock n roll which is the thing for Calahan and really good styled music. Do you like all these bands which I counted up so isn´t it anything to be doubtful for…buy this. 8/11-2010