CACHE CANDY-HIVER DES AIRS(CD)

 

Indierock kan ju betecknas på olika sätt men om man skulle visa hur typisk indierock låter så skulle jag kunna ta denna grupp och spela upp för de som inte vet! Jag gillar det spröda soundet de lyckat att åstadkomma och jag tänker på en del gamla indiegrupper men kan inte på rak arm räkna upp en enda grupp som låter tillnärmelsevis som Cache Candy eftersom de oftast sjunger på franska. Jag tänker en gång när jag hörde gruppen Wire Train första gången hur snygga melodier de hade och eller Mew när de spelade förband till R.E.M. och samma sak där. Jag tycker kanske inte de låter som Mew eller Wire Train men beröringspunkter finns helt klart i alla fall. Så varför inte låna ett öra till gruppen ifall ni vill ha en ganska lugn stund och bara koppla av! 18/10-2017


******

CACHE CANDY-HIVER DES AIRS(CD)

Indie rock can be named in different ways, but if you show how typical indie rock sounds then I could take this group and play for those who do not know! I like the brittle sound they managed to accomplish and I think of some old indie groups but can not figure out on a single group that sounds similar to Cache Candy because they usually sing in French. I think once when I heard the group Wire Train the first time how nice melodies they had and or Mew when they supported R.E.M. and the same thing there. I think maybe they do not sound like Mew or Wire Train but touch points are clear in any case. So why not borrow an ear to the group if you want a quiet moment and just relax! 18/10-2017