BYGDÉN, LARS-ONE LAST TIME FOR LOVE(CD-MASSPRODUKTION MASS CD 234)

Förra skivan behandlade hustruns död och här fortsätter sorgearbetet och det är väl inte fel att ta ut den i musiken kan jag tänka mig. Jag tror musik hjälper mycket när det handlar om sorgebearbetning etc. Jag har många låtar som räddade mig när min dotter valde att ta sitt live för snart tio år sedan. Skivan inleds nästan med en gospelliknande inledning för att sedan gå över till en låt som låter som en blandning av Weeping Willows och Nick Cave och mitt hjärta smälter. Just på denna skivan gillar jag Lars röst mer än någonsin och även om det är lugnare musik än jag brukar lyssna på så berör mig hans texter och musik mig riktigt mycket och det var länge sedan jag kände så här för såpass lugn musik. För att lyssna till hans gör att jag bearbetar min sorg också på något härligt sätt. Kanske inte är den mest positive skivan och kanske inget man sätter på på en vild fest men att bara lägga sig ner och läsa i textbladet och lyssna och njuta av musiken, det är då som Lars Bygdéns musik passar som bäst. Så ska ni köpa bara en lugnare skiva så är detta skivan som gäller 2022! 10/2-2022

 

********

BYGDÉN, LARS-ONE LAST TIME FOR LOVE(CD-MASSPRODUKTION MASS CD 234)

The last record dealt with the death of his wife and here the mourning work continues and it is not wrong to take it out in the music I can imagine. I think music helps a lot when it comes to grief processing etc. I have a lot of songs that saved me when my daughter chose to take her live almost ten years ago. The album almost begins with a gospel-like introduction and then goes over to a song that sounds like a mix of Weeping Willows and Nick Cave and my heart melts. On this particular record I like Lars' voice more than ever and although it is calmer music than I usually listen to, his lyrics and music affect me really much and it has been a long time since I felt this way for such calm music. Listening to his makes me process my grief in some wonderful way too. Maybe not the most positive record and maybe not something you put on at a wild party but to just lie down and read in the text sheet and listen and enjoy the music, that's when Lars Bygdén's music is best suited. If you're going to buy only one quieter album, this is the album 2022! 10/2-2022

BYGDÉN, LARS-DARK COMPANION(CD-MASSPRODUKTION/WESTPARK WP87313)

Skivan är tillägnad hans fru Ulrika(1975-2017) och här är något jag känner igen för min dotter lämnade oss i februari 2012. Så skivan blir mer en tröst för mig också för texterna påminner mig om min dotter och jag känner en tår falla på min kind när jag lyssnar till Lars vemodiga texter men de ger också hopp om att det finns en framtid trots sådana här motgångar….Med låttitlar som We´re not about to fall apart och Here comes the sadness så vi har mycket gemensamt. Jag citerar hans rad ”Baby´s Gone, Far way, don´t know where. She won´t say, she don´t talk to me…Jag känner igen mig så mycket på skivan och texterna och musikaliskt är det en suggestiv och ganska lugn upplevelse och jag hoppas att ni som inte har varit med om liknande saker också kommer att känna starkt för skivan när ni hör den..Denna skivan kommer att lyssnas på mycket och många tårar kommer att falla! 11/9-2018

********

BYGDÉN, LARS-DARK COMPANION(CD-MASSPRODUKTION/WESTPARK WP87313)

The album is dedicated to his wife Ulrika (1975-2017) and here is something I recognize because my daughter left us in February 2012. So the record will be more comfort for me too, because the lyrics remind me of my daughter and I feel a tear fall on my chin when I listen to Lars's lyrics, but they also hope that there is a future despite such adversities .... With song titles like We're not about two fall apart and Here comes the sadness so we have a lot in common. I quote his line "Baby's Gone, Far way, don't know where. She won't say she does not talk to me ... I recognize myself so much on the record and the lyrics and musically it is a suggestive and quite calm experience and I hope that you who have not participated in similar things will also feel strong for the disc when you hear it. This disc will be listened to a lot and many tears will fall! 11/9-2018

BYGDÉN, LARS-LB(CD-MASSPRODUKTION CD-121)

En riktigt lugn upplevelse är Lars nya alster som jag fick till mig för några veckor sedan. Jag vet inte om man kan kalla det radiomusik för det är det väl inte heller egentligen…Men jag kan tänka mig att Lars har lyssnat på Cash, Neil Young, Oasis, Beatles och en hel del annat ganska lugn musik innan han satte sig ner och skrev låtarna till denna skiva. Det skulle överraska mig mycket om inte han får sitt genombrott snart för den stora publiken för jag tycker han har potential för att slå igenom på detta sätt snart. 26/9-2012

******

BYGDÉN, LARS-LB(CD-MASSPRODUKTION CD-121)

A really calm experience is Lars new record which I got some weeks ago. I don´t really know if you can call it radiomusic but it´s maybe not so  because it´s not radiomusic either maybe…I can imagine that Lars have listened to Cash, Neil Young, Oasis, Beatles and some other really calm music before he sat down and wrote the songs to this record. It would surprise me a lot if he doesn´t get his big break with this record for the big audience because I think he have that potential chance to break through in this way soon. 26/9-2012

BYGDÉN, LARS-SONGS I WROTE(2CD MASSPRODUKTION MASS CD-117)

Den här mannen har hunnit med en hel del och här får vi det samlat på två skivor. Det börjar med 7 låtar av hans gamla grupp The Thousand Dollar Playboys från åren 99-01. Deras musik var ju fylld av rock och sådan rock som man kan härröra till Stones, Hellacopters etc…..Annars är det ju mycket countryinfluenser i deras musik på ett mycket behagligt sätt. Lasse egna låtar är ofta ganska lugna och med en hel del influenser från country de med och det är ju aldrig fel när han låter som han gör. Good Times är en riktigt kul låt eftersom det finns en hel del Beatles i den och framförallt blir man glad av den. De fem första låtarna på andra skivan är låtar han önskade att han skrivit och hans version av Iggys The Passenger är fräck och (She´s so Untocuhable) av Thunders med Thousand Dollar är inte heller fel. Hela andra skivan är fylld med lite kuriosalåtar och den är väl klart mest intressant här. Kolla in. 2/9-2011

*******

BYGDÉN, LARS-SONGS I WROTE(2CD MASSPRODUKTION MASS CD-117)

This man have been doing a lot of music and here we get that gathered in two records. It starts with 7 songs with his old group The Thousand Dollar Playboys from the years 99-01. Their music was filled with rock and rock which you can get you think about Stones, Hellacopters etc..and it was a lot of countryinfluences in their music in a very nice way too. Lasses own songs is often really calm and with some influences from country those too and that´s never wrong when he sounds like he does. Good Times is a really fun song because there is a lot of Beatles in the song and best of all I become really happy when I hear it. The five first songs on the second record is songs that he wish that he wrote and there we have good versions of Iggy The Passenger and Thunders (She´s so) Untouchable with Thousand Dollar Playboys isn´t wrong either. The whole second record is filled with odd songs and it´s the most interesting here. Check out. 2/9-2011

BYGDÉN, LARS-TRADING HAPPINESS FOR SONGS(CD-MASSPRODUKTION MASS CD-101)

Lars Bygdén är ju med i 1000 dollar playboys annars och här kommer ännu en soloskiva med honom. Det är väldigt lugn musik och den passar ypperligt så här på måndagsmorgonen. Man kanske skulle kunna kalla detta alternativ country eller något sådant men i grunden handlar det om ganska lugn pop med influenser både från Beatles, tidig Elton John, Popsicle och den typen av musik. Men jag gillar att sätta på den här skivan för att vakna upp till även om den inte kommer att bli en partybreaker eller varför inte , kanske den kan göra sig som sista skiva innan folk går hem. 19/9-05

******

BYGDÉN, LARS-TRADING HAPPINESS FOR SONGS(CD-MASSPRODUKTION MASS CD-101)

Lars Bygdén is in the group 1000 Dollar playboys otherwise and here´s another solorecord with him. It´s very calm music and it suits really fine this monday morning. You can maybe call this alternative country but in the bottom we´re listening to simple pop with influences both from Beatles, early Elton John and Popsicle and that type of music. But I like to put on this record just to wake up to even if it´s not going to be a partybreaker or why not, maybe we can do it to a partybreaker when we put it on as the last record before people go home. 19/9-05

LARS BYGDÉN-THIS ROAD(MINI-CD MASSPRODUKTION MASS CD-S100) 

Tillsammans med Ane Brun gör han titellåten men den går förbi mig ganska snabbt. Jag gillar däremot Every Single word bättre där han låter lite som Jason and the Scorchers och det är lite mer fart i hans countrydoftande musik. Det är egentligen ganska lustigt med mig som alltid har sagt att jag hatar country men det är mycket trevligt med den här typen av alternativ country som den kallas.  Ofta kommer väl människorna som spelar den här typen av country från indievärlden sedan har de blivit lite äldre och på den vägen är det. Dream on låter som en Tom Petty-låt, riktigt bra.16/5-05

*******

LARS BYGDÉN-THIS ROAD(MINI-CD MASSPRODUKTION MASS CD-S100)  

Together with Ane Brun does he do the titletrack but it goes on without anything. I like Every single more because there he sounds a little like Jason and the Scorchers and it´s some more speed in his countrysmelling music. It´s really funny that I always have said that I hate country but it´s really nice with this sort of country which is called alternative country. Often the people which plays this sort of country comes from the indieworld and then they have been a little bit older and on that way it is. Dream on sounds like a Tom Petty song, really good one.16/5-05