BYE BYE BICYCLE-COMPASS(CD-BONJOUR RECORDINGS BJR 010) Jag läste någonstans att det fanns likheter med Cure och det förstår jag när jag hör melodislingan i den inledande låten men annars kanske inte jag ser så mycket likheter på de grupperna. Isåfall mer Coldplay eller något sådant band för det är den typen av musik som kallas indie som är mallen för den här gruppen. Mycket melodier och ett ganska lugnt sound men som ändå den här morgonen är helt superbt för det är egentligen precis lagom musik såhär på morgonen. Snygga melodislingor är det och de kommer nog att virvla runt i mitt huvud ett tag framöver…(SJU) 27/8-09

BYE BYE BICYCLE-COMPASS(CD-BONJOUR RECORDINGS BJR 010) I read somewhere that it was similarities with Cure and that I understand when I hear the melody in the introsong but otherwise I don´t see so much similarities with those groups. Anyway Coldplay is more a group that sounds like BBB because it´s the music which is called indie which is the mall for this group. Many melodies and a really calm sound but which anyway this morning is really superb because it´s precisely this music I want on the morning sometimes. Nice melodies is it and those are going to be going on in my head for a while now….(SEVEN) 27/8-09