BUZZBOMB-SECONDARY OBJECTIVES(CD-ROCKET 77)

Jag trodde nästan på rockabilly här men ack vad jag bedrog mig. Någonstans mellan Misfits och Bad religion kvalar Buzzbomb in tycker jag och deras snabba punkrock går direkt upp till mitt huvud och jag blev väldigt positivt överraskad. Här finns väldigt mycket attityd och när jag hör sångaren tänker jag på någon gammal tidig Saints-låt. Gruppen kommer från Skottland och där kan jag inte så många bra grupper från så detta måste vara Skottlands bästa grupp just nu ;-) Tempot är precis sådär lagom snabbt för at man inte skall tycka det är för snabbt och tänk er en blandning av Lurkers och Misfits för att göra det lätt….26/9-2014

********

BUZZBOMB-SECONDARY OBJECTIVES(CD-ROCKET 77)

I almost thought of rockabilly here but oh what I deceived myself. Somewhere between the Misfits and Bad Religion qualify Buzz Bomb in my opinion and their fast punk rock goes straight to my head and I was very pleasantly surprised. It has very much the attitude and when I hear the singer, I think of some old early Saints-song. The group comes from Scotland(I think), where I can not so many good teams from so this must be Scotland's best group right now;-)the  tempo is just like that right quickly at you should not find it too quickly and imagine a mixture of Lurkers and Misfits to make it easy ... 26/9-2014