BUTTERS-NO MANKIND(M-CD PUNTISCENA RECORDS PSR 038)

 

Italienska Butters skickade mig denna 7-spårs skiva. Jag fick först för mig att de skulle spela skapunk men jag tänkte nog på Busters. För här handlar det om väldigt tuff hardcore på gränsen till thrashmetal. Lite dovt ljud tycker jag på något sätt men jag gillar attityden och det tuffa soundet. Jag kan säkert tänka mig att ni som gillar Slayer och gillar Agnostic Front kommer att gilla detta eftersom jag gillar båda de grupperna. Jag tror ni fattar vad jag menar med det när jag försöker att beskriva gruppen på detta vis. Enemy är nog min favoritlåt på skivan och hela skivan är fylld av ilska, ångest etc men tittar man på bilden på gruppen så blir man överraskad , de ser glada, snälla och allmänt trevliga ut så man förstår att hård musik tar ut mycket av frustrationen och att man blir en gladare och trevliga människa när man spelar den här typen av musik. 29/3-2023


*******

BUTTERS-NO MANKIND(M-CD PUNTISCENA RECORDS PSR 038)

 

Italian Butters sent me this 7-track record. It first occurred to me that they were going to play skapunk but I was probably thinking about Busters. Because here it's about very tough hardcore on the verge of thrashmetal. A bit of a muffled sound I think somehow but I like the attitude and the tough sound. I can certainly imagine that those of you who like Slayer and like Agnostic Front will like this because I like both of those groups. I think you understand what I mean by that when I try to describe the group in this way. Enemy is probably my favorite song on the record and the whole record is filled with anger, anxiety etc but if you look at the picture of the group you will be surprised , they look happy, kind and generally nice so you understand that hard music takes out a lot of the frustration and that you become a happier and nice person when you play this type of music. 29/3-2023