BUTCHER KNIVES-MISERY(CD)

Ett sju man starkt band eller rättare sagt sex man plus en kvinna. De kommer från olika länder som Colombia, Israel, New York, New Orleans och Marocko. Detta kan bli intressant och jag har ingen aning vad detta handlar om. Det var faktiskt ett sound på skivan som jag misstänkte. Jag trodde på lite Les Negresses Vertes eller liknande med tanke på så många olika länder inblandade så borde det bli något slags hopkok av en massa musikstilar. Det är väldigt svängigt måste jag säga och det är kvaliteten på skivan också för den är väldigt svår att lyssna på eftersom det verkar vara något fel på den. Men jag hör att det är musik som är en mix av hela världen och lite gypsystil med inslag av lite punk och folk eller något så kan jag kanske beskriva det. 24/9-2014

******

BUTCHER KNIVES-MISERY(CD)

A seven-man strong group or rather six men plus one woman. They come from different countries such as Colombia, Israel, New York, New Orleans and Morocco. This could be interesting, and I have no idea what this is about. It was actually a sound on the disc as I suspected. I thought the little Les Vertes Negresses or similar, given so many different countries involved so there should be some kind of mishmash of a lot of musical styles. It's very catchy and I must say it is the quality of the disc also it is very difficult to listen to because it seems to be something wrong with it. But I hear it's music that is a mix of the world and a little gypsy style with elements of punk and some people or something so I can possibly describe it. 24/9-2014