BUSINESS-THE TRUTH, THE WHOLE TRUTH AND NOTHING BUT THE TRUTH(CD-CAPTAIN OI AHOY CD 294) Den här skivan kom första gången på Burning Heart 1997 men det gör inget att återuppliva musiken än en gång för det är vad man gör och jag uppskattar den verkligen mycket. Blood Ties måste vara en av Business bästa låtar genom tiderna och den hade jag nästan missat, med Dolls-gitarrer, Cocksparrer sound och körer som skulle få de flesta band avundsjuka. Ett av Business bästa album måste jag nog säga och det känns som om Business höjdpunkt låg på denna skiva för titellåten visar också den upp att riktigt tungt och moget sound. (ÅTTA) 25/6-07

BUSINESS-THE TRUTH, THE WHOLE TRUTH AND NOTHING BUT THE TRUTH(CD-CAPTAIN OI AHOY CD 294) This record came out the first time 1997 on Burning Heart but it do anything to give the music a renewment once again because that is waht we´re getting here and I appreciate it really much. Blood Ties must be one of Bsuiness best songs through all years and that I almost have missed, with Dolls-guitars, Cocksparrer sound and background vocals which make the most bands jealous. One of Buisness best album I must say and it feels like if Business peak was on this record because the titletrack shows us also a heavy and mature sound in some way.(EIGHT) 25/6-07

BUSINESS-KEEP THE FAITH(CD-CAPTAIN OI AHOY CD 292) Business gjorde denna skiva någon gång i mitten av 90-talet och det var en bra återkomst de åstadkom. När de till och med får till några extralåtar så blir jag mer än nöjd. De öppnar hårt med en sågning av Maradona och här är han inte värd ett skit. Som vanligt behandlar Business lite olika ämnen och de är hela tiden lite förbannade och det gör de gott. Keep the faith sjunger de och det tycker jag nog att de gjort för den här typen av musik som gruppen gör är mer än bra och deras streetpunk är ett föredöme för många nyare grupper.(ÅTTA) 10/4-07

BUSINESS-KEEP THE FAITH(CD-CAPTAIN OI AHOY CD 292) Business did this record sometime back in time in the middle of the 90´s and it was a really good comeback record. When they also did a few extrasongs I´m more than satisfied. They go out hard with a “hatesong” to Maradona and after that he´s not worth a shit. As usual they treat different subjects and they´re really angry all the time and that makes them good. Kepp the faith they sings and I think that they have did that all the time because this sort of music can this group do really well and their streetpunk is it many newer bands who have been influenced by.(EIGHT) 10/4-07

BUSINESS-HARDCORE HOOLIGAN(CD-BURNING HEART  BHR 159) En riktigt lysande platta detta, de har samlat sina fotbollslåtar de har gjort och det har blivit en del genom åren. Här finns streetpunkklassiker som Maradona, Viva Bobby Moore, Saturday´s Heroes för att nämna några av låtarna. Och Business har alltid varit ett av mina favoritpunkband och det blir ju inte sämre av detta. Terrace lost it´s soul är väl egentligen min favorit på denna skiva för den refrängen med sina fotbollskörer är bättre än allt annat på skivan. Så de här 12 låtarna kanske inte går till historien som de 12 mest välspelade låtarna men de går till historien som ett bevis på kärlek till punk och fotboll och det är mina intressen också.(ÅTTA) 15/10-03

BUSINESS-HARDCORE HOOLIGAN(CD-BURNING HEART  BHR 159) A real clear and good record there they have collected their footballsongs they have done and it have been some through the years. Here´s streetpunkclassics as Maradona, Viva Bobby Moore, Saturday´s Heroes to mention some of the songs. And Business have always been on of my favouritepunkbands and it not get lesser of this. Terrace lost it´s soul is my favourite on this record because that refrain with it´s footballchoirs is better than much other things on the record. So these 12 songs don´t maybe go to the history as the 12 most wellplayed songs but they go to history as a proof on love to punk and football and that’s my interests too.(EIGHT) 15/10-03
BUSINESS-NO MERCY FOR YOU(CD-BURNING HEART BHR 131) Jag känner mig nästan mållös för jag trodde inte att det kunde göras såhär bra skivor av gamla gubbar. Många band har ju blivit en parodi på sig själva men den här gruppen är bara så bra. Med låtar som Steal this Record, Class Compromise, No Mercy for you och så vidare så har de skrivit in sig i den moderna punkhistorien. En skiva som doftar tidigt 80-tal, Cocksparrer, oi när den var som bäst och de här gamla gubbarna visar verkligen var det berömda skåpet skall stå. 16 låtar fyllda av energi, känsla och framförallt bra musik. Punkrock utav bara fan(NIO) 8/6-01 BUSINESS-NO MERCY FOR YOU(CD-BURNING HEART BHR 131) I´m almost stoned by the fact that those good records could be done in these days and that it´s old guys whore doing it. Many band have been a parady on theirselves but this group have been so much better. With songs like  Steal this Record, Class Compromise, No Mercy for you and so on have they been written  themselves in the modern punkhistory . A record who smells early 80´s , Cocksparrer and oi when it´s best and the old guys really shows where the famous punkbands would be. 16 songs filled with energy, feelings and good music in the first place. Punkrock as fuck(NINE)8/6-01
BUSINESS-SATURDAY´S HEROES(CD-CAPTAIN OI AHOY CD 13) Ännu en klassiker från ett klassiskt band. Har Business egentligen gjort något dålig låt egentligen. Spanish Jails låter som om Pistols har reinkarnerats igen. Och med rejäla punk/oilåtar som Frontline, Saturdays Heroes coh All out tonight växer detta ut till en av de bästa punkplattorna på 80-talet. Hurry up Harry gör de också väldigt bra även om de låter mycket Sham 69 över den. Men som punkplatta är detta bland det bästa(ÅTTA)  30/9-00 BUSINESS-SATURDAY´S HEROES(CD-CAPTAIN OI AHOY CD 13) Another classics from a classic band. Have Business done any bad songs if you think of it. Spanish Jails sounds like Pistols is reunioned again. And with good punksongs like  Frontline, Saturdays Heroes and All out tonight this grows to one of the best punkrecords in the 80´s.  Hurry up Harry is a song they do also and they sound much like Sham 69 but they do it very good. But a s apunkrecord this is one of the best ones(EIGHT)   30/9-00
BUSINESS-WELCOME TO THE REAL WORLD(CD-CAPTAIN OI AHOY CD2) En underbar gammal platta detta. Här finns oiklassiker som Do a runner, Welcome to the realworld och Coventry för att nämna några. Jag gillar/gillade verkligen Business sätt att göra punkrock. det här var den andra utgåvan på Captain Oi och kanske en av de bästa. Här är Mark Brennan från Captain Oi själv med i gruppen. Som vanligt får vi med en hel del extralåtar som oftast är mycket bra, så även här(ÅTTA)  20/9-00 BUSINESS-WELCOME TO THE REAL WORLD(CD-CAPTAIN OI AHOY CD2) A wonderful old record this. Here´s som oilclassics like  Do a runner, Welcome to the realworld and Coventry To mention some. I really liked/like Business way to do punkrock. This was the second thing out on Captain Oi and maybe one of the best ones. and here´s Mark Brennan in the group also. As usual we get some extrabonussongs and as always they´re good(EIGHT)  20/9-00