BURNTHE8TRACK-THE OCEAN(CD-ALVERAN RECORDS CD 99052-2/BORDER) Man förstår i och med denna skiva att Misconduct är et stort band ute i Europa för här står det att  BT8T skall spela ihop med dem i mars 2003 på deras europaturné. Jag blir väldigt positivt överraskad när jag hör gruppen för jag trodde det skulle vara urtufft men här blandar de emo, punkrock och hardcore på ett mycket positivt sätt. Med en sångare som verkligen passar in i musiken med sin lite skrikiga röst så är Burnthe8track riktigt bra. Mycket trevliga stämningar i musiken gör detta till en mycket njutbar skiva och gruppen lyckas få mig att tänka på en gammal grupp som engelska The Mob  någonstans, fråga mig inte hur. Men i det stora hela är det en intressant grupp som skulle behöva få ännu mer uppmärksamhet.(SJU) 12/1-05

BURNTHE8TRACK-THE OCEAN(CD-ALVERAN RECORDS CD 99052-2/BORDER)  You can understand with this record that Misconduct is a big band out in Europe because here it´s written that BT8T shall support them on a tour in march 2003. I´m really positively surprised when I hear the group because I thought this would be really tough but here they mix emo, punkrock and hardcore in a very positive way. With a singer which really suits inot the music with his a little shouty voice so is Burnthe8track really good. Very nice feelings in the music makes this to an enjoyable record and the group makes me think of an old group as English The Mob, but don´t ask me why or how. But in the wholeness this is a really interesting group which needs some more attention.(SEVEN) 12/1-05