BURNSWELL-POPULATION(CD- BITE IT PROMOTION)

 

Jag känner lite grand att det är en progressiv stämning när Burnswell spelar sin tunga musik. Men på samma gång finns det något annat lite exotiskt i musiken som jag inte kan förklara. Så jag har svårt att se och förstå vem som ska lyssna på det här. Jag menar inte att det är dåligt på något sätt utan jag menar bara att det är lite annorlunda och mot vad jag brukar lyssna på. Twenties forever får mig att tänka lite på Rage Against the Machine så då förstår ni lite hur musiken låter ibland. Rytmiskt, hårt och intressant.  Så skivan blir mer och mer intressant för varje spår känns det som och Burnswell är fascinerande och det tror jag att du kommer att tycka också om du gillar hård musik som inte låter som allt annat! 25/4-2023


*******

BURNSWELL-POPULATION(CD- BITE IT PROMOTION)

 

I kind of feel like there's a progressive mood when Burnswell plays his heavy music. But at the same time, there's something else a little exotic in the music that I can't explain. So I have a hard time seeing and understanding who is going to listen to this. I don't mean that it's bad in any way, I just mean that it's a little different and to what I usually listen to. Twenties forever makes me think a bit on Rage Against the Machine so then you understand a little how the music sounds sometimes. Rhythmic, hard and interesting. So the record gets more and more interesting with each track it feels like and Burnswell is fascinating and I think you will like that too if you like hard music that doesn't sound like everything else! 25/4-2023