BURNOUTS-CLOSE TO BREAK EVIL(CD-BAD AFRO AFROCD 013) Danmark har skaffat sig en rock n roll tradition till sist och detta mycket tack vare Burnouts. Som med sin tuffa och melodiska rock n roll bidrar till rockhistorien och gör den lite vackrare mycket beroende på Helle. Nej, vilken mansgris man är nu då för jag tycker det är roligt med tjejer inom denna mansdominerade genre. Men det är ännu roligare när de inte bara exponeras som sångerska utan här spelar hon gitarr eller bas. Det blir inte samma exploatering på det viset. Burnouts rockar på i 12 låtar med det välbekanta soundet som många svenska rockband har banat väg för men Burnouts står bra på egna ben(ÅTTA) 27/9-01 BURNOUTS-CLOSE TO BREAK EVIL(CD-BAD AFRO AFROCD 013) Danmark hava got their own rock n rolltradition much thanks to Burnouts. With their tough and melodic rock n roll they give their things to the rockhistory and do it a little more good-looking much depending on Helle. No, what a manspig I am now but I´m thinking it´s very fun to have some girls in the mansdominated rock n roll world. But it´s even more fun to see that they can play also and not only are the sexy singer. It´s not the same exploatation in that way.. Burnouts rock our heads in 12 songs with the wellknown sound that many swedish rockgroups have made come true but Burnouts stands good on their own legs(EIGHT) 27/9-01