BURNING PIPE HARMONY- REVOLUTIONAPALM(CD-HILJAISET LEVYT HILL-035) Denna finska grupp får mig att påminnas om Sators storhetsperiod under början av 90-tal och slut av 80-tal. Det är lite av samma stil som BPH lyckas förmedla till mig just denna söndag. Det är lite av samma tyngd som de lyckades att visa på den tiden och BPH kan verkligen sätta rock n roll som sin etikett eftersom det är verkligen vad det handlar om när gruppen sätter igång. Det finns möjlighet till snabba tongångar som i Lasrevinu och det finns tillgång till lugnare saker andra gånger.(SJU) 20/5-01 BURNING PIPE HARMONY- REVOLUTIONAPALM(CD-HILJAISET LEVYT HILL-035) This finnish group get me to be remind about Sator when they were at their best in the beginning of the 90´s and in the end of the 80´s. It´s a little of the same style that BPH succeed to give us just this sunday. It´s the little of same heavyness which they had at that thime and BPH can really put rock n rol ontheir own card. It´s possible to hear some fast things as Lasrevinu and some other styles in the other songs(SEVEN) 20/5-01