BURNING FROM THE INSIDE-ALIENATED FOR LIFE(CD-SINGEL)

Som vanligt tycker jag att det är svårt att få en klar bild på bara tre låtar och det är precis vad jag får från Burning from the Inside. Jag trodde det skulle vara någon slags hardcore här men här är det punkrock som gäller. Ganska lugn sådan faktiskt och med ett sound som jag faktiskt skulle kunna härröra till 80-talspunk eller något sådant. Det var länge sedan jag hörde något som låter som detta. Lite som UK Subs och det ljudet och låtarna de hade på Endagered Species till exempel. Ganska bra faktiskt men ändå inte något som sätter sig så mycket. 18/9-2014

******

BURNING FROM THE INSIDE-ALIENATED FOR LIFE(CD-SINGEL)

As usual, I think it's hard to get a clear picture of just three songs and that's exactly what I get from Burning from the Inside. I thought it would be some kind of hardcore here but here it is punk rock that apply. Pretty calm this fact and with a sound that I really could come to 80's punk or something. It was a long time since I heard anything that sounds like this. A bit like the UK Subs and the sound and the songs they had on Endagered Species for example. Pretty good actually, but still not something that puts so much. 18/9-2014