BURIED SLEEPER-COLOSSEUM(CD)

Stonerrock var ett tag sedan jag var iblandad I men jag blir varse om att det finns en hel del sådan med tanke på Buried Sleeper. Och bra sådan finns det också för den gruppen visar upp det i alla fall. Att det finns bra stonerrock alltså. De sju låtarna snurrar och vänder på min hjärna som stonerrock skall göra och det är verkligen en musik som jag tycker att man känner sig drogad av utan att ha tagit en enda substans av något tillåtet eller otillåtet.  Stonerrock måste ju vara en blanding av hippiemusik och metal av 70-talsslag eller hur uppkom denna stil egentligen. Skitsamma….en trevlig stund får vi alla fall med Buried Sleeper. 26/9-2014

*******

BURIED SLEEPER-COLOSSEUM(CD)

Stoner Rock was a while ago I was involved in your but I am aware that there are a lot of such considering Buried Sleeper. And good one, there is also the group shows up in all cases. That there are good stoner rock that is. The seven songs, spins and turns in my brain as stoner rock should do and it is really a music that I think people feel drugged by without taking a single ingredient of any authorized or unauthorized. Stoner Rock has to be a mix of hippie music and metal of the 70s kind or how did this style cam foreward. Never mind ... one nice moment we get anyway with Buried Sleeper. 26/9-2014