BUOGH!-AUVIVO(CD)

Jag gillar inte skivor utan låttitlar och jag tycker det är jobbigt innan man förstår vad det är för grupp när man inte ens ser det på omslaget..Musikalsikt är det tung musik som bjuds på när Bough! Sätter igång sin skiva och framförallt är det långsam musik och jag tänker på någon slags doomhardcore eller vad man skall kalla detta. Ibland går det så sakta så man inte vet om de skall orka över till nästa ackord men det är just därför riktigt fräckt! Bough! Kanske inte är ett band som kommer att bli världskändisar men jag tror ju helt klart att man tycka om de om man gillar lite psykedelisk doommetal. 5/6-2015

******

BUOGH!-AUVIVO (CD)

I do not like discs without song titles and I find it hard before you understand what it is for the group when you can not even see it on the cover..Musically is heavy music offered when Bough! yurns on its disc and above all it is slow music, and I think of some kind of doom hardcore or what to call this. Sometimes it goes so slowly so you do not know if they are to cope over the next chord, but it is precisely because really cool! Bough! Maybe not a band that will become world celebrities but I think quite clear that like most if you like a bit of psychedelic doom metal. 5/6-2015

BUOGH!-BOUGH!2010(CD)

Den här skivan kommer både utan omslag och låttitlar och jag gillar det inte men många tycker det är musiken som räknas och inte det man får runtomkring så jag får väl ge mig där då.. Sångaren låter lite grand som Lemmy på denna skiva och det gör att jag vässar öronen lite extra. Musikaliskt är det samma tunggung på något sätt men kanske lite mer distade gitarrer än förra gången.  Men det är sångaren som lyfter upp denna skiva till oanade höjder för den här typen av doomig metal är kanske inte riktigt min grej annars men sångaren och hardcoresoundet som kommer in ibland gör det hela riktigt bra! 5/6-2015

******

BUOGH!-BOUGH!2010(CD)

This disc comes both without cover and song titles and I do not like it but many think it's the music that counts and not what you get around so I'll have to give me there then .. The singer sounds a bit like Lemmy at this disc, and it allows I sharpen the ears a little extra. Musically, it's the same heavy style in any way but maybe a little more distorted guitars than the last time. But it is the singer who lifts up the sheet to unprecedented heights for this type of doomy metal might not really my thing else but the singer and hardcore sound that comes out sometimes makes it really good! 5/6-2015