BULLS EYE DIRT/BATES MOTOL STOCKHOLM ROCK CITY(SINGEL FEEDBACK BOOGIE LIM 001) Två grupper som är ganska likartade varandra. Båda gillar ganska tuff garagepunkrock och de är ganska svåra att skilja från varandra och det gör egentligen denna splitsingel ännu bättre för helheten blir så mycket bättre. Hoppas få höra fullängdare snart med båda grupperna och varför en split CD kanske , det vore väl något grabbar... Kolla in detta om ni gillar ganska stökig rock fast ändå med melodier. (SJU) 19/5-03 BULLS EYE DIRT/BATES MOTOL STOCKHOLM ROCK CITY(SINGEL FEEDBACK BOOGIE LIM 001) Two groups which are really styled as each other. Both likes tough garagepunkrock and they´re really hard to take apart from each other and that does this splitsingle o much better because the wholeness is so much better. I hope to hear a fullengthrecord soon with both groups and why not a split CD maybe, it could be something guys. Please check this out if you like distorted rock but with melodies.(SEVEN)19/5-03