BULL HAMMERS-DON'T GET YOUR HOPES UP(CD) 

Jag fick detta brev eller rättare sagt paket från Holland och tar för givet att gruppen kommer därifrån. Det är en sångare som låter riktigt arg och han låter som man "ska" när man sjunger streetpunk i den gamla skolan för det känns som om Bull Hammers har lyssnat en hel del på gammal streetpunk och jag tycker mig nästan höra några Status Quo riff i någon låt och det är kanske inte så konstigt eftersom punk Oi etc bygger på enkla ackord som svänger. Kanske inte en av de allra bästa streetpunkgupperna jag hört men de har väldigt mycket känsla för det de gör och det förlåter det lite tunna ljudet men på samma gång tror jag att det är meningen med ljudet och ju längre skivan går så uppskattar jag det. Det är en hel del andra musikstilar som visar upp sig och då men tyngdpunkten ligga på tidig Oimusik med lite tyngre stil. 26/2-2016


*******

BULL HAMMERS-DON'T GET YOUR HOPES UP(CD) 

I got this letter, or rather the package from Holland and take for granted that the group comes from there. There is a singer that sounds really and and he songs that one "must" do when singing street punk in the old school and it feels like Bull Hammers have listened to a lot of old street punk and I think I can almost hear some Status Quo riff in some song and it is perhaps not surprising since the punk Oi etc. based on simple chords that swings. Maybe not one of the best street punkgroups I have heard but they have very much feelings for what they do and it forgives the a little thin sound, but at the same time, I think it is the meaning of the sound and the longer the album goes, I appreciate it. There are a lot of other styles of music that shows up now and then but place emphasis on early Oimusic with heavier style. 26/2-2016