BULLET TREATMENT-WHAT MORE DO YOU WANT(CD-BASEMENT RECORDS 025) När jag lägger i skivan i min CD-spelare på datan så säger Real Player att detta är hardcore punk och det stämmer väl mycket bra.  10 låtar på 12.44 säger väl en hel del om vad det är för musik som det handlar om. Det går fort men inte utan sans och balans för trots de korta och snabba låtarna så har inte gruppen glömt bort det viktiga i musiken, melodierna. En grym sångare som verkligen låter förbannad får vi på köpet.En låt är bara 9 och en halv sekund men den har en träffande titel What more do you want? Nej egentligen räcker detta….(SJU) 24/8-04

BULLET TREATMENT-WHAT MORE DO YOU WANT(CD-BASEMENT RECORDS 025) When I put the record in my CD-player on my computer Real Player shows me that this is hardcore punk and that´s the right thing to say. 10 songs in 12.44 says the most about which music this is. It goes fast but not without balance because the short and fast songs isn´t without melodies which is the most important in music. A cruel singer which really sounds angry we get for the same prize. A song is only 9 and half second but it have a hitting title What more do you want? No this is really enough…(SEVEN) 24/8-04