BULLETS TO BROADWAY-DRINK POSITIVE(MINI-CD HOUSEHOLD NAME RECORDS HAUS 080) Detta amerikanska band överraskar mig mycket, de slänger över mig en sorts musik som har så mycket energi och snabbhet så man nästan baxnar. Det första som slår mig är att jag blir besviken på att det bara är åtta låtar på skivan men som vanligt kan man inte få allt utan jag får vara nöjd med att det är jävligt bra låtar man får. Många influenser har nog bandet och jag vill inte räkna upp dem här men jag kan väl nämna att de gör en mycket trevlig typ av snabb punkrock med mycket melodier och när Heather blandar sig i sånginsatsen blir det riktigt bra. Kolla in detta annars blir jag riktigt ledsen….(ÅTTA) 20/2-06

BULLETS TO BROADWAY-DRINK POSITIVE(MINI-CD HOUSEHOLD NAME RECORDS HAUS 080) This American band surprises me a lot, they throw over us some sort of music with much energy and fastness as you almost be taken aback. The first thing which hits me is that I´m disappointed that it´s only 8 songs on the record but as usual you can´t get everything and I´m must be satisfied with that is fucking good songs we get. Many influences have the band It feels like but I don´t want to count them up here but I can mention that they do really nice sort of fast punkrock with much melodies and when Heather goes into the music and sings it´s really good. Check this out, otherwise I get really sad….(EIGHT) 20/2-06