BULLETPROOF-BULLETPROOF(MINI-CD)

6 låtar på denna riktiga CD(härligt, när den inte är bränd tycker jag) Peace is for Pussies heter en av låtarna och det är på den nivån vi håller oss ;-)  Det är tuff musik och mycket hat inblandat här och jag tänker på gamla engelska grupper som Discharge, GBH, Exploited och den typen av musik. Någonstans i gränslandet mellan hardcore och punk och det är ju musik som jag är uppväxt med och det är ju därför helt omöjligt att inte gilla detta. För den här typen av musik är ju roten till så mycket bra punkmusik genom tiderna och det är kul att höra ett band som inte kopierar originalen utan de gör något eget i samma stil som en hyllning till de nyss nämnda banden. Jag vill höra mer med gruppen och hoppas på en fullängdare snart…23/10-2014

********

BULLETPROOF-BULLETPROOF(MINI-CD)

6 songs on this CD real (beautiful, when it isnot burned, I think) Peace is for Pussies named one of the songs and it is at that level we keep;-) It's tough music and much hate involved here and I think of old English groups like Discharge, GBH, Exploited, and that kind of music. Somewhere on the border between hardcore and punk and that's the music I grew up with and it is therefore quite impossible not to like this. For this kind of music is the root of so much good punk music of all time and it's great to hear a band that does not copy the originals, but they are doing something of their own in the same style as a tribute to the aforementioned bands. I want to hear more with the group and hope for a full length album soon ... 23/10-2014