BULLET-DUST TO GOLD(CD-SPV 269632CD/BORDER)

 

Denna svenska grupp ser ut som om de kommer från sent 70-tal eller tidigt 80-tael och bara det har de lyckats med. Musikaliskt är det väl ungefär på samma sätt. De spelar metal som den lät då fast med lite moderna toner. De kör lite samma grepp med en sångare som låter lite lagom tuff sådär och visst kan man höra varifrån deras influenser kommer. Det är Saxon, Maiden, Judas etc som har varit de stora husgudarna och det tror jag inte de kan förneka. Visst finns det uppblandat med annat också men det är den typen av NWOBHM-musik som det mesta består av på Dust to Gold. Men de gör det riktigt bra tycker jag och Bullet får mig att känna mig ung och tänka tillbaka på när punken inte var så stor och man ”tvingades” att höra på den här typen av musik för att ha något lite hårdare än ABBA om man säger så. Men varför inte låna denna svenska grupp ett öra eller två om ni gillar nostalgi på ett modernt sätt och det är ju då en fördel om ni gillar hårdrock. 19/4-2018


*******

BULLET-DUST TO GOLD(CD-SPV 269632CD/BORDER)

This Swedish group looks like they come from the late 70s or early 80s, and only there they have succeeded. Musically, it's pretty much the same way. They play metal as it mixed with some modern tones. They run a bit of the same style with a singer who sounds a little bit tough like that, and one can hear from where their influences come. It's Saxon, Maiden, Judas, etc., who have been the great housegods, and I think they can not deny. Sure, it's mixed up with other things too, but it's the kind of NWOBHM music most of which consists on Dust to Gold. But they are doing really well and Bullet makes me feel young and think back when the punk was not so big and it was "forced" to hear this kind of music to have something a little harder than ABBA if you say so. But why not borrow this Swedish group one ear or two if you like nostalgia in a modern way and that's an advantage if you like hard rock. 19/4-2018