BUCKET FLUSH-A GREAT PLACE TO O.D.(CD

Jag fick denna brända CD tillsammans med en LP-skiva. Det går fort och det är snabba låtar. Gruppen landar någonstans mellan snabb garagerock och hardcore tycker jag nog och det är en ganska trevlig sak måste jag säga. Synd att det bara är 6 låtar och att det går så fort över. För den här typen av punkig musik som har distade gitarrer och som jag gillar vill jag höra mer av men man kan ju inte få allt här i livet. Lite minustecken blir det ju självklart att det inte är något omslag etc men det skall ju inte gå ut över musiken som är välspelad och snabb….5/5-2015

*******

BUCKET FLUSH-A GREAT PLACE TO O.D.(CD)

I got this burnt CD together with an LP. It goes fast, and it is fast songs. The group lands somewhere between fast garage rock and hardcore, I think enough and it's a pretty nice thing I have to say. Too bad there are only six songs and it goes so fast over. For this type of punk music that has distorted guitars and that I like, I want to hear more but you can not have everything in life. A little minus sign, it becomes self-evident that there is no cover, etc. but it should not just walk out of the music that is well-acted and fast ... .5/5-2015

BUCKET FLUSH-DOWN THE DRAIN(LP)

Den här typen av distad punkrock är ju aldrig fel och med låttitlar som Dick Slut, The dogs are fucking och Sniffin panties så kanske vi inte har fått världens mest politiska band. Som ett nytt GG Allin eller något liknande men musikaliskt gillar jag det. jag är alltid glad när sådana här texter inte är på svenska för då kan jag se bortom dem och mer lyssna på musiken. Det är en riktigt trevlig typ av gammal punkrock som Bucket Flesh spelar. Det finns fart, det finns distade gitarrer och det finns melodier och framförallt låter det lite farligt sådär som jag gillar när det handlar om punk. Många kommer säkert att tycka att gruppen är för mycket men kan Iggy sjunga om I Sanna be your dog och komma undan med det så kanske denna grupp kan "komma undan" med sina texter. Kolla in om ni vill ha lite tuff och distad könsrock på en engelska. 18/4-2015

*******

BUCKET FLUSH-DOWN THE DRAIN(LP)

This kind of distorted punk rock is never wrong, and with song titles like Dick Slut, The dogs are fucking and Sniffin panties so we may not have received the most political band. As a new GG Allin or something similar but musically I like it. I'm always glad when these texts are in Swedish because then I can see beyond them and more listening to music. It's a really nice kind of old punk which Bucket Flesh play. There is momentum, there are distorted guitars and there are melodies and above all, it sounds a little dangerous like that I like when it comes to punk. Many will surely find that the group is too much but can Iggy sing about the I wanna be your dog and get away with it so maybe this group can "get away" with their lyrics. Check this out if you want a little tough and distorted Cockrock in English. 18/4-2015