BUCHA EFFECT-COLONY COLLAPSE DISORDER(CD-PACIFIC TRASH TRASHCD 01)

 

Jag hade inte så mycket aning om hur denna grupp skulle låta men jag fick för mig att det skulle vara någon slag psykedelisk rock. Det var nog klistermärkena som lurade mig och det vet jag egentligen inte varför heller det gjorde. Skitsamma detta är musik för en gammal punkare som mig för här hör man influenser från Clash, Jam, Sham 69 och en hel del annat av den gamla goda stilen. Just detta faktum gör att musiken lyfter en hel del för mig. Bad plan Man tycker jag har ett UK Subs-liknande sound över sig och just hela denna anrättning av musik andas 1977. Det gör den på ett positivt sätt och inte på ett unket nostalgisk sätt. För de har tagit de bästa delarna från den punken och gjort den till något eget på ett modernt vis men utan att tappa det tidstypiska distade soundet. Skitbra...hoppas att den här gruppen har gjort mer skivor. 1/4-2016


********

BUCHA EFFECT-COLONY COLLAPSE DISORDER(CD-PACIFIC TRASH TRASHCD 01)

I had not much idea how this group would sound but I got to me that there would be some kind of psychedelic rock. It was probably the stickers that fooled me and you know I really do not know why it did that. Never mind because this is music for an old punks like me for and here you can hear influences from The Clash, Jam, Sham 69 and a whole lot more of the old style. Just this fact makes the music raises a lot for me. In Bad plan I think they have a UK Subs-like sound of, and right throughout this disc of music breathes 1977. It does it in a positive way and not in a musty nostalgic way. For they have taken the best parts from the punk then and made it something of their own in a modern way, but without losing the typical distorted sound. Damn good ... hope that this group has done more discs. 1/4-2016