BRUTUS DAUGHTERS-BEATING BEYOND FOLK ASHES(CD)
Kul med folkpunk tycker jag nästan alltid och när den kommer från andra länder än England Irland eller så så tycker jag det är ännu roligare. Här sjunger de mestadels på engelska men får in lite hemspråk ibland också så det är fräckt. Här får vi en kvinnlig sångerska också till denna keltiska musik och bara det är väl att ta ett steg från det traditionella tycker jag. Deras missil är snabb och innehåller alla välbehövliga saker för att få kallas folkpunk och det gillar jag. Det sprätter i bena hela klart när gruppen kör sin musik och en konsert med gruppen är troligen en väldigt svettig och trevlig uppvisning för alla möjliga åldrar. Kolla in med en gång! 2/1-2015

********

BRUTUS DAUGHTERS-BEATING BEYOND FOLK ASHES(CD)

Fun with folk punk I almost always and when it comes from countries other than England, Ireland, or so I think it's even more fun. Here they sing mostly in English, but receive little home language is sometimes too so it's nifty. Here we get a female singer also added to this Celtic music and only it is well to take a step away from the traditional, I think. Their missile is fast and contains all much needed things to get called folk punk and I like that. It pops in bone throughout the course when the group runs his music and a concert by the group is probably a very sweaty and nice showcase for all possible ages. Check out all at once! 2/1-2015

BRUTUS DAUGHTERS-WHEN THE PUBS ARE DYING(CD)
Även på denna skivan blandar de punk och folkmusik på ett ypperligt sätt De blandar också sitt hemspråk med engelska på ett ännu bättre sätt På samma gång som de låter glada musikaliskt så låter de ganska förbannade när de sjunger på sitt hemspråk. Vi får in lite fiol och säckpipa i musiken ibland och det låter riktigt bra då. Det som gör att gruppen skiljer sig från andra band i genren är på grund av några saker. Det känns som om de spelar snabbare än många andra band i samma stil och det kanske är så att de är punkigare. Sedan gör det mycket för soundet med den kvinnliga sångerskan. Ett av de bättre banden i genren folkpunk är det i alla fall. 2/1-2015

********

BRUTUS DAUGHTERS-WHEN THE PUBS ARE DYING(CD)

Also on this disc mix of punk and folk music in a great way They also blend their home language with English in an even better way At the same time as they sound excited musically they sound pretty angry when they sing in their native language. We get a little fiddle and bagpipes in the music sometimes and it sounds really good then. What makes the group different from other bands in the genre is because of a few things. It feels as if they are playing faster than many other bands in the same style and it may be that they are punkier. Then do much for the sound of the female singer. One of the better bands in the genre of folk punk is it, anyway. 2/1-2015