SOCIALSTYRELSEN/BRUTE FORCE TRAUMA(CD-HALVFABRIKAT HALVCD 131)

Socialstyrelsen har jag ju hört förut men Brute Force Trauma är ju en ny bekantskap och det roliga med just denna grupp är att det är skivbolagsdirektör Danne som är med och sjunger. Socialstyrelsen är först ut med sina fem låtar och på Lusask Blues får de till och sånghjälp av Gunnar från Avskum. Hannas röst är riktigt rå och det är ju gruppen överhuvudtaget och det är musik som slår emot mig med en skön kraft. Det är inga uppåt texter på uppåt texter precis och Jävla as är väl den som skiljer sig mest från de andra låtarna textmässigt även om även den är pessimistisk men att sjunga emot SD är väl bara realistsiskt för ett punkband kan jag tycka. Och textraderna är ju helt rätt eller vad sägs om ”Att säga emot en rasist är inte en kräkning av yttrandefriheten, det är inte din jävla rättighet att vara ett rasistiskt as. BFT är en riktigt intressant grupp och hör vi gamla tongångar när det gäller hardcore och det är ett riktigt bra ös och det är kul med två sångare tycker jag och det ger det hela en helt annan dimension. Jag hoppas verkligen på mer av denna grupp för jag skulle nog vilja säga att det är mer än lovligt intressant och bara 4 låtar är för ”ynkligt” De blandar engelska och svenska texter och jag vill nog helst ha de på svenska men varför inte kolla in den här gruppen. De kommer att blir riktigt stora i hardcorevärlden tror jag! För er som saknar och längtar efter Anticimex och liknande lite tidigare grupper så kanske detta är ett substitut. 28/8-2023


********

SOCIALSTYRELSEN/BRUTE FORCE TRAUMA(CD-HALVFABRIKAT HALVCD 131)

 I have heard Socialstyrelsen before, but Brute Force Trauma is a new acquaintance and the funny thing about this particular group is that it is record company director Danne who is singing. Socialstyrelsen is first out with their five songs and at Lusask Blues they even get vocal help from Gunnar from Avskum. Hanna's voice is really raw and it's the group in general and it's music that hits me with a nice force. There are no upward lyrics on upwards lyrics exactly and Jävla as is probably the one that differs the most from the other songs lyrically even if it is also pessimistic but to sing against SD is probably just realistic for a punk band I can think. And the lyrics are absolutely right, or how about "Contradicting a racist is not a violation of freedom of speech, it's not your fucking right to be a racist as. BFT is a really interesting group and we hear old tones when it comes to hardcore and it's a really good island and it's fun with two singers I think and it gives the whole thing a whole other dimension. I really hope for more of this group because I would probably say that it is more than legitimately interesting and only 4 songs are too "pitiful" They mix English and Swedish lyrics and I would probably prefer to have them in Swedish but why not check out this group. They're going to be really big in the hardcore world I think! For those of you who miss and long for Anticimex and similar slightly earlier groups, maybe this is a substitute. 28/8-2023