BROTHERS TILL WE DIE-ARS LONGA VITA BREVIS(CD)

Jag tror att den engelsksjungande hardcoregrupp kommer från Spanien om jag inte har förstått fel. På denna skiva är det sju låtar och visst är det någon form av hardcore som gäller men det finns också en hel del metal i musiken och framförallt i sången som ”skriks” fram på ett sätt som får mig att tänka mer på deathmetal än SxE om man säger så. De sju låtarna är starka alster och man känner svetten och ilskan drypa nerför väggarna när man lyssnar på denna skiva. Jag gillar ilsken musik och det är verkligen något denna grupp lyckas att förmedla så det är inga konstigheter egentligen alls. Kolla in om ni vill bli överkörda en stund…3/6-2015

******

BROTHERS TILL WE DIE-ARS LONGA VITA BREVIS(CD)

I think the English singing hardcore group from Spain if I have not understood wrong. On this album there are seven songs and of course it is some kind of hardcore that apply but there are also a lot of metal in the music and especially the vocals is "shouted" out in a way that makes me think more about death metal than SxE about so to speak. The seven songs are strong subject matter and you feel the sweat and anger dripping down the walls when listening to this disc. I like angry music and it really is something this group manages to convey so there is nothing strange at all actually. Check out if you want to be run over a moment ... 3/6-2015

BROTHERS TILL WE DIE-WE WILL NEVER GROW UP((CD-CRIMINAL CREW)

Den andra skivan jag fick med Brothers Till we die är en tiolåtars skiva med låttitlar som Backstabbers, No Passion no compromise och We will never grow up. Och just den sistnämnda låttiteln känner jag igen mig i. 52 år gammal som jag är och fortfarande gillar jag den här typen av hård musik. Jag vet när min pappa för snart 40 år sedan sade till mig första gången jag hörde Pistols…det där växer du snart ifrån. Jag tycker det känns som om gruppen har fått ännu mer struktur på denna skiva och det är mer renodlad hardcore som är grejen på denna skivan faktiskt. Jag uppskattar verkligen deras tunga och tuffa sound. Så de 10 låtarna är av allra högsta hardcoreklass tycker jag och då snackar vi amerikansk hardcore på sättet som Hatebreed och Earth Crisis och liknande band gör! 3/6-2015

*******

BROTHERS TILL WE DIE-WE WILL NEVER GROW UP((CD-CRIMINAL CREW)

The second album I got the Brothers Till We Die is a tiosongs disc with songtitles as Backstabbers, No Passion no compromise, and We will never grow up. And just this last song title I recognize myself in. 52 years old as I am and still, I like this kind of hard music. I know when my dad for almost 40 years ago said to me the first time I heard the Pistols ... that grows from you soon. I think it feels as if the group is even more texture on this disc, and it is more pure hardcore that's the thing on this record actually. I really appreciate their heavy and harsh sound. So the 10 songs are of the highest hardcore class, I think, and then we're talking American hardcore in the way Hatebreed and Earth Crisis and similar bands doing! 3/6-2015