BROTHERS IN ARMS-INVICTUS(CD-SWELL CREEK RECORDS SWCR 043)

Jag fick en senare skiva med denna grupp för ett tag sedan och redan då såg jag en stor potential för gruppen. Jag gillar när grupper som spelar hardcore låter så här förbannade som de gör här. Det är precis så som jag vill ha det och sångaren ”ska” låta som om han är desperat för det blir en högre trovärdighet på det viset tycker jag när det gäller tuff musik. Jag tror och hoppas att Brothers in Arms verkligen menar allt det där de sjunger om och att ilskan utmynnar i något annat än bara musik. I´m addicted to hate sjunger de i My Addiction och det känns som om det hörs. Fortsätt så här grabbar…. 3/12-2015

*******

BROTHERS IN ARMS-INVICTUS(CD-SWELL CREEK RECORDS SWCR 043)

I got a recent album with this group a while ago and already then I saw a great potential for this group. I like when groups play hardcore sounds like this angry as they do here. It is exactly as I want it and the singer "should" sound as if he's desperate for it gets higher credibility in that way, I think when it comes to tough music. I believe and hope that Brothers In Arms really mean all that they sing about and that anger results in something other than just music. I'm addicted to hate, they sing in My Addiction and it feels like it sounds so. Continue this way guys .... 3/12-2015

BROTHERS IN ARMS-WARLORD(CD-SWELL CREEK RECORDS SWCR 056)

På bilderna är det en massa bilder på kåkstäder, unga svarta krigare etc och man känner att denna skiva är mycket politisk…det måste jag säga. Killarna i gruppen är arga…mycket arga och man känner ganska snabbt att man rycks med i det arga och man vill helst slå nävarna i väggen men snart går ilskan över i något som kan liknas vid att man faktiskt känner för att hjälpa andra människor istället. Man kanske inte kan hjälpa de med att spela hardcore men man kan hjälpa de genom att belysa problemen i låttexter etc. Då kanske man får mer människor att vakna upp, man kan hjälpa de med att ha de bilderna de har på skivan etc. Jag gillar sångaren Andrew för han har precis den rätta känslan för att sjunga i ett hardcoreband tycker jag! Inte mycket mer att snacka om utan här är det en klar investering som gäller. För er alltså…jag har den redan! 17/8-2015

********

BROTHERS IN ARMS-WARLORD(CD-SWELL CREEK RECORDS SWCR 056)

In the pictures there is a lot of pictures of shanty towns, young black warriors etc and you feel that this album is very political ... I must say. The guys in the group are angry ... very angry, and you know pretty quickly that it carried away in the angry and they would prefer to beat his fists in the wall but soon goes anger into something that can be likened to that one actually feels to help others instead. It might not help the playing hardcore but you can help by highlighting problems in lyrics etc. Then maybe you get more people to wake up, you can help by having the images on the disc, etc. I like singer Andrew because he has just the right feel to sing in a hardcore band I think! Not much more to talk about, but this is a clear investment terms. For you then ... I have it already! 17/8-2015