BROTHEL CORPSE TRIO-DEAT SHOP PIT STOP!(CD)

Ståbas och då förstår man ju nästan vad det kan vara för typ av music…Jag trodde det skulle vara psychobilly och det är det väl till viss del men jag tycker nog att det är lite bättre än så. Man förstår ju ganska snabbt att det finns mycket influenser här. Man skulle kanske kunna kalla detta för 50-talspunk eller något sådant för här finns nog influenser från både 77 och 57 om man säger så. Ganska fräckt faktiskt och ni som är punkare i raggarbil kanske borde lyssna på denna grupp för då sammanbinder ni båda sakerna. Skulle man göra en ny modern version av filmen American Graffiti så borde den här gruppen göra ledmotivet..30/9-2014

******

BROTHEL CORPSE TRIO-DEAT SHOP PIT STOP!(CD)

Upright bass and then one understands the nearly what it could be for the type of music ... I thought it would be psychobilly and it is well to some extent, but I think it's a little better than that. You understand really quickly that there is much influenceS here. One might call this 50's punk or anything like that because there's enough influences from both 77 and 57, if you say so. Quite cheeky and actually you who are punks in hot rod should probably listen to this group because then connects you both. Would you make a new modern version of the movie American Graffiti so should this group do the soundtrack..30/9-2014

BROTHEL CORPSE TRIO-HANGING IN THE WHORE HOUSE(CD)

Fick ju två skivor från Brothel Corpse Trio och det är riktigt fräck musik de spelar. Här är det faktiskt ännu bättre. Här finns inspiration och influenser från Ramones också och det känns bra och tryggt. De här killarna kan sin sak med att spela snabb punkrock utan att någonsin vara utanför vägkanten för de håller sig på vägen hela tiden och helt klart är detta en intressant skiva och intressant grupp. Det är egentligen inte klokt tänker jag ibland att det finns så mycket bra grupper runtom i världen. För det finns det verkligen och BCT är absolut en av dem. 30/9-2014

*******

BROTHEL CORPSE TRIO-HANGING IN THE WHORE HOUSE(CD)

Got the two discs from Brothel Corpse Trio and it's really cool music they play. Here it is actually even better. Here's inspiration and influences from The Ramones and that feels good and secure. These guys know their stuff to play fast punk rock without ever being outside the roadside they stay on the road all the time and clearly this is an interesting slice and interesting group. It is not really wise I sometimes think that there is so much good groups around the world. For it is there really and BCT is absolutely one of them. 30/9-2014