BROKEN BONES-BROKEN BONES CD 1(CD-WESTWORLD RECORDINGS)

 

Som jag förstod från början med denna skiva så släpps den som en trippel CD men här får jag den uppdelad. Bones gick ju från Discharge och bildade Broken Bones. Jag har för mig att jag intervjuade de tidigt i deras karriär och på denna första cd är det skivorna Dem Bones och Decapitated som tar plats och jag vet att jag älskade tidiga Broken Bones och den kärleken har inte ändrats när man hör låtar som Their Living is my death, Terrorist Attack, I.O.U. och Crucifix igen och det var väldigt förlösande att höra Broken Bones musik när man hade tröttnat på att Discharge have gone metal om man säger så. Riktigt riktigt bra! 10/6-2016


*********

BROKEN BONES-BROKEN BONES CD 1(CD-WESTWORLD RECORDINGS)

As I understood from the beginning of this disc, released as a triple CD but here I get them split. Bones went from Discharge and formed Broken Bones. I have for me that I interviewed early in their career and on this first CD it is the records Dem Bones Decapitated taking place and I know I loved early Broken Bones, and that love has not changed when you hear songs Their Living is my death, Terrorist Attack, IOU, Crucifix and back and it was very liberating to hear Broken Bones music when you were tired of Discharge have gone metal, so to speak. Really really good! 10/6-2016

BROKEN BONES-BROKEN BONES CD 2(CD-WESTWORLD RECORDINGS)

 

På denna skiva samlas FOAD och Bonecrusher och de kom ju 1987 plus 1985. De hade fortsatt att låta riktigt bra och man saknade inte Discharge längre och Broken Bones hade tagit över denna roll som ett ledande hardcore/crustband. Med låtar som F.O.A.D., Kick down the doors, Death is imminent. Never say die och Bonecrusher är det helt omöjligt att misslyckas med sin musik. Jag gillar verkligen deras snabba punk/HC och vad som slår mig när jag lyssnar på det nu är att det faktiskt är ett ljud som ändå är ganska tunt men det passar så bra in i denna typ av musik för det behöver inte vara massiva ljudmattor. Men att de menar det de sjunger om råder inget tvivel om för de låter förbannade och det gör musiken också. 10/6-2016


********

BROKEN BONES-BROKEN BONES CD 2(CD-WESTWORLD RECORDINGS)

This disc collected FOAD and Bonecrusher and they came after 1987 plus 1985. They had continued to sound really good and it was not without Discharge longer and Broken Bones had taken over this role as a leading hardcore / crustband. With songs like F.O.A.D., Kick down the doors, Death is imminent. Never say die and Bonecrusher, it is impossible to fail with their music. I really like their fast punk / HC and what strikes me when I listen to it now that it's actually a sound that still is pretty thin, but it fits so well into this type of music, it need not to be massive sound carpets. But they mean what they sing about is no doubt that the sounds angry and that does the music also. 10/6-2016

BROKEN BONES-BROKEN BONES CD 3(CD-WESTWORLD RECORDINGS)

 

Den sista skivan i denna serien innehåller en spelning från 100 club  och det är ju vad man får. En livespelning med ett tufft band och detta inspelat på 80-talet. Det är inte det perfekt ljudet men som tidsdokument duger det mer än bra och jag skulle nog vilja säga att denna liveskiva är mer än bra. Men problemet med liveskivor tycker jag är att i alla fall jag inte lyssnar mycket på sådant här egentligen. Jag köper dem och så blir de oftast stående och jag tror det kan bli samma här för jag uppskattar studiomusik mer på skiva måste jag säga. Men visst finns det bra låtar här eller vad sägs om Decaptiated, Whose to Blame, Civil war och Liquidated Brains. 10/6-2016

 


*******

BROKEN BONES-BROKEN BONES CD 3(CD-WESTWORLD RECORDINGS)

The last disc in this series contains a gig from 100 club and that's what you get. A live gig with a tough band and this recorded in the 80s. It's not the perfect sound but as a timedocument it will do more than good and I would say that this live album is more than good. But the problem with live discs I think, is that in any case I do not listen much to like this really. I buy them and so become the most often left in my binder and I think it could be the same here I appreciate studio music more on a disc, I must say. But there are good songs here or how about Decaptiated, Whose to Blame, Civil war and Liquidated Brains. 10/6-2016

BROKEN BONES-F.O.A.D.(CD-BEER CITY BCCD 133)

Jag har denna skivan förut men då är det i en annan version så denna är ny för mig. Här får vi med Never say die tolvan som inte har funnits på länge.  Ni som har hört Broken Bones vet vad det handlar om, Discharge/Varukers influerad musik men ändå med ett eget sound och det är jag glad för och mycket beror nog på Bones gitarrteknik. Här kanske de har ett mer metalinriktad sound många gånger på sitt studiomaterial.  Live var de punkigare men på studioinspelningen ville nog Bones glänsa lite grand. Men vad jag gillar mycket är att sångarens röst ligger mycket långt fram i ljudbilden och det är man kanske inte så van med när det gäller sådan här musik. En klassisk skiva är det i alla fall. 11/10-05

********
ROKEN BONES-F.O.A.D.(CD-BEER CITY BCCD 133)

I have this record before but in another version so this is a little bit new for me. Here we get Never Say die 12 which haven´t been easy to get. You who have heard Broken Bones knows what it´s all about, Discharge/Varukers influenced music with an own sound and that am I happy for and much depends on the style which Bones plays his guitar. Here they have a little more metalstyled record many times on their studiomaterial. Live is they more punkier but on the studiorecording Bones wahts to show up himself a little. But what I like much with the singers voice is that is really foreward if you compare with the music and that we´re not so used to when we´re talking about music like this. A classic record is it anyway.11/10-05
BROKEN BONES-TIME FOR ANGER, NOT JUSTICE(CD-DR STRANGE DSR 108)

Jag vet att jag blev rätt deprimerad när Bones lämnade Discharge för att bilda Broken Bones. Men där Discharge blev sämre blev Broken Bones bättre. De lyckas på sin nya skiva att hålla det goda tempo/stil som de en gång har hittat. Den svåra balansgången mellan metal och punkrock finns här och det är väl vad vi kallar kängcore, crustcore, kalla det vad ni vill, bra är det i alla fall. Quiv har en röst som är som gjord för den här typen av punkrock. Svårt att hitta något negativt om gruppen, utan mitt enda råd är att: Gå ut och köp CD:n, ni blir inte besvikna. 31/3-05

********
BROKEN BONES-TIME FOR ANGER, NOT JUSTICE(CD-DR STRANGE DSR 108)

I know that I get really depressed when Bones left Discharge to form Broken Bones. But when Discharge became not so good Broken Bones became better. They manage on their new record have the balance between metal and punkrock and that´s what we call crustcore or what? Call it what you want, it´s good, that´s most important.  And they manage to have the same style as on their debut-LP. Quiv have a voice which is done for this music it feels like. It´s hard to find anything negative about the group so my only advice is: Go out and buy the CD, you won´t get disappointed. 31/3-05
BROKEN BONES-WITHOUT CONSCIENCE(CD-RHYTM VICAR PREACH 026/HOK/MNW)

Broken Bones var ett av mina stora favoritband en gång i tiden. Mycket av detta berodde på att jag avgudade Discharge i början av 80-talet och Bones gick från Discharge till Broken Bones. De gjorde ett gäng skivor med fin hardcorepunk. De försvann ett tag men nu är de alltså tillbaka med sin tuffa punk med lite metalstänk. Sista "låten" är en pratbit som verkligen påminner mig om Crass. De är tillbaka med en smäll det kan man verkligen säga och de har lyckats att konservera sin stil in i 2000-talet på ett mycket bra sätt. Jag gillar deras tuffa stil och jag hoppas att få en pratstund på något sätt med de mycket snart 10/5-01

********
BROKEN BONES-WITHOUT CONSCIENCE(CD-RHYTM VICAR PREACH 026/HOK/MNW)

Broken Bones was one of my big favouritebands once upon a time much depending of that I really loved Discharge back in the beginning of the 80´s. And Bones went on to Broken Bones after he leaved Discharge. they did a couple of records with their fine hardcorepunk. They disappeared for w hile but now they´re back with their tough punk with some little metalbits. The last "song" reminds me of Crass because they only talk on it. They´re back with a bang you really can say and they have succeeded to preserved their sound and style into the 21th century. I like their tough style and I really hope to get a talk with them in some way very soon 10/5-01