BRISTLES-LAST DAYS OF CAPITALISM(CD-HEPTOWN RECORDS HTR 072)

På denna skiva får vi med en hel del svenska låtar och Bristles på svenska med Ebba Grön-covers(mina två favorit Ebba-låtar också), Anders F Rönnblom covers och en del egna vallåtar låter väldigt intressant. Bristles är arga och bara på låttitlarna hör man det eller vad sägs om titlar som No revolution in our life time, Trust your multinational corporations och Consumption to death. Eller de svenska låtarna Högerns lakejer, Svärje Skitland etc… De har gått från ett band på 80-talet som spelade ganska singalong vänlig musik till att vara ett band som spelar mer kängpunkinspirerad musik men de gör det med bravur och det är verkligen ett band som låter trovärdiga. Ett av Sveriges bästa band i genren helt klart och det är kul att höra att de ”gamla” gubbarna kan ännu. Bristles var ett av de första banden som jag intervjuade en gång för över 30 år sedan…sjukt! Ett givet köp är det i alla fall om ni vill ha stygg och kvalitativ svensk punkrock! 2/11-2015

********

BRISTLES-LAST DAYS OF CAPITALISM(CD-HEPTOWN RECORDS HTR 072)

On this record we have a lot of Swedish songs and Bristles in Swedish with Ebba Grön-covers(y two favoruite Ebba songs too) Anders F Rönnblom cover and some own electionsongs sounds really interesting. Bristles is angry and only in the songtitles you can see and hear that or what to say about No revolution in our life time, Trust your multinational corporations and Consumption to death. Or the Swedish songs Högerns lakejer, Svärje Skitland etc…They have gone from a band in the 80´s which played a little bit singalong punk to a band which plays a little bit more crustinspired music and they do it with a really good talent and a band which sounds trustworthy. One of Swedens best band in this style and it´s fun to hear that the “old” guys still can do it. Bristles was one of the first bands I interviewed for more than 30 years ago….sick!. A must buy for you who wants naughty and high quality Swedish punkrock! 2/11-2015

BRISTLES-BIGGER THAN PUNK(CD-HEPTOWN HTR-065)

Bristles från Landskrona var ett av de första band som jag intervjuade för många år sedan och det är kul att de spelar såhär 27-28 år efter att jag gjorde min intervju. Att så här ”gamla” gubbar kan vara så arga som Bristles är…För deras musik verkligen smäller till en på truten som en riktigt käftsmäll och jag gillar verkligen deras sätt att visa sin ilska för det visar att man inte måste vara tonåring för att var rebell.  Jag tror att ni som är inne på råare punkrock kommer att gilla Bristles riktigt mycket och har ni aldrig hört dem förr så borde ni skämmas och ni som alltid har gillat dem kommer att älska detta också…..Svårt att jämföra med någon annan grupp egentligen men det är punkrock…..och kanske till och med Större än punk. 2/11-2012

********

BRISTLES-BIGGER THAN PUNK(CD-HEPTOWN HTR-065)

Bristles from Landskrona was one of the first bands I interviewed many years ago and it´s fun that they play together 27-28 years after that I did my interview. That so “old” guys can be so angry as Bristles…Because their music hits me like a hit on my mouth and I really like their way to show us their anger and that shows us and everybody that you don´t have to be a teenage to be a rebel. I think that you who likes rawer punkrock will like Bristles really much and haven´t you heard them before you should be ashamed and you who always have liked them will love this too…It´s hard to describe with some other group but this is punkrock….and maybe it´s even Bigegr than Punk. 2/11-2012

BRISTLES-REFLECTIONS OF THE BOURHEOIS SOCIETY(CD-SWITCHLIGHT RECORDS SWR 004)

Det trodde man inte för några år sedan att Bristles skulle släppa en ny CD med 11 låtar…kul. Med ett gäng originalmedlemmar så låter de arga ännu. Men det klart världen eller Sverige har väl inte blivit bättre kanske utan till och med kallare än det var förr och då menar jag inte klimatet utan mer andra saker. Man behöver inte spela långsamt för att man blir äldre men man blir bättre och bättre på sina instrument. Trots det snabba tempot så märks det ganska snabbt att den här gruppen har några år på nacken. Ni som gillar band som Exploited, Discharge och den typen av punk och gillar bröt och stök och texter som man kan höra vad de sjunger. 11/5-2010

 

BRISTLES-REFLECTIONS OF THE BOURHEOIS SOCIETY(CD-SWITCHLIGHT RECORDS SWR 004)

It didn´t I thought some years ago that Bristles would release a new CD with 11 songs…fun. With a bunch of originalmembers so does Bristles still sounds angry. But of course the world or Sweden haven´t been better nowadays and it´s even colder here than before and then I don´t mean the climat outside maybe other things. You don´t to play slow just because the fact that you´re older even if they have getting better and better on their instruments and you really fast hear that this group have been som years in the punkstyle. You who likes band like Exploited, Discharge and that type of punk and like some messy stuff and lyrics where you can her what they´re singing about. 11/5-2010

BRISTLES-UNION BASHING STATE(MINI-CD MCR RECORDS MCR-241)

Det här tycker jag är kul….en ny skiva med Bristles så många år efter att de slutade förra gången. De känns mer arga nu egentligen än vad de gjorde när de var unga och nu känns hatet mer moget och Bristles går en lysande framtid till mötes trots att de är ”gamla” Wow. Säger jag bara för att orka spela på det här viset imponerar och det är kanske bara därför det finns bara fyra låtar på skivan….texter som berör helt klart är det och deras låt om Malmö 26 är stark tycker jag. Kolla in med en gång för att höra riktigt klassisk råpunk från Sverige. 4/2-09

********

BRISTLES-UNION BASHING STATE(MINI-CD MCR RECORDS MCR-241)

This is really fun….a new record with Bristles after so many years after that they quit the last time. They feels like if they´re more angry this time than they did when they we´re young and now feels the ahte more mature and Bristles goes on to a bright future evn if they´re “old”. Wow Isays only because of the thing that they plays so fast as they do and that impress on me but it´s maybe therefore it´s only four songs on the record…lyrics which touches me and their song about Malmö 26 is strong I think. Check this out at once if you want some real classic rawpunk from Sweden. 4/2-09

BRISTLES-NO FUTURE IN THE PAST-THE BEST AND THE REST OF THE BRISTLES(2 CD 1 DVD/MCR 232)

Jag vet hur mycket jag har lyssnat och vi har sjungit med i The Bristles song i början av 80-talet när vi punkare i Uddevalla hade fester och så liknande.  Rätt fantastiskt att en grupp som bara gjorde två singlar(Bristles DC låtarna är inte med här) släpper en dubbel CD med tillhörande DVD på ett japanskt bolag tjugofem år efteråt. De två singlarna med Bristles som inleder skivan är två klassiska råpunksinglar och de anser jag vara några av de bästa skivorna som släppts i Punksverige. Annars är det mycket gamla demolåtar, live osv på skivan. Allt som allt 49 låtar med gruppen….Det skulle vara kul om de återinspelade några av demolåtarna för en hel del av dem håller riktigt bra klass…lyssna bara på Rip Off, 1984(part 2), Unga och Arga(enda svensksjungna låten!), That´s life osv. Det skulle vara kul att höra Don´t fall in love med sin skaaktiga stil också i ny version. Liveinspelningen från Ultrahuset 1985 har ett ljud som är OK faktiskt. De sista fyra låtarna skulle varit en singel men blev inte det och det var väl synd för denna Exploitedaktiga musik var riktigt bra. Nu till DVD:n. Första konserten är på Rockfabrikens Club Fritidsgården och det är roligt att se att det blir mer och mer publik framför scenen efter hand. Bilden är väl sådär och ljudet likaså. Från början är det lite mer folk på andra konserten på ÖV-huset och där startar de med ett julmedley och istället för I wanna be your dog blir det här Steppin stone…..kul också med bildgalleriet. Framförallt då med Residents-kopiorna i slutet. 20/8-08

 

********

BRISTLES-NO FUTURE IN THE PAST-THE BEST AND THE REST OF THE BRISTLES(2 CD 1 DVD/MCR 232)

I know how much I have listened and sing along in the Bristles-song in the beginning of the 80´s when we punks in Uddevalla had parties and similar. Really fantastic that a group which only two singles(Bristles DC songs are not included here) release a double CD and a DVD on a Japanese label 25 years after when they have released it. The two singles with Bristles which is the frist songs on the record is two classic rawpunksingles  and I think they´re among one of the better records in this style in Sweden. Othersiwse it´s many demosongs, livesongs and so on on the record. 49 songs in all with the group…and it would be fun if they recorded the somgs once more because many of the songs holds really high class…listen to Rip Off, 1984(part 2), Unga och Arga(the only swedishsinged song!), That´s life and so on. It would be fun to hear Don´t fall in ,love with their skastyle in a new version. The live recording from Ultrahuset 1985  and have a sound which is really OK. The last four songs should have been a asingle but it never came out and that was a shame I think because the Exploitedstyled sound sounded really good. Now to the DVD. The first concert is in Rockfabrikens Club Fritidsgården and it´s fun to see that it´s more and more audience in front of the stage after some songs. The sound and picturequality isn´t more than OK. From the beginning of the second concert on ÖV-hsuet is it more people in the audience and they start out with a christmasmedley and instead of I wanna be your Dog they plays Steppin Stone…fun also to wath the photo gallery. And most of all the Residents-copies in the end of the gallery. 20/8-08