BRING TO RUIN-BRING TO RUIN(CD-PUMPKIN RECORDS PUM054)

Här snackar vi tung musik och framförallt snabb sådan. Skivan är inspelad 2012 och jag skulle gärna ha mycket mer med denna gruppen. De förenar snabb hardcore med tung hardcore på ett ypperligt sätt och att man kan låta såhär förbannad är en ynnest. Att det går vilt till på deras konserter kan man bara ana för den här typen av hardcore är verkligen något jag uppskattar för jag gillar när det är ilska kombinerat med snygga och snabba melodier på detta vis. Jag kan ju bara tacka och ta emot för att Bring To Ruins ger mig precis en sådan hardcore som jag bara älskar och det sättet jag kan tacka de på är att jag försöker att få till en intervju med dem och hoppas att de ställer upp på det. Hoppas också att de gjort mer skivor än denna för jag vill höra mer… 27/10-2014

********

BRING TO RUIN-BRING TO RUIN(CD-PUMPKIN RECORDS PUM054)

Here we're talking heavy music and above all fast one. The album was recorded in 2012 and I'd love to have a lot more with this group. They combine fast hardcore with heavy hardcore in a great way, and that may sound like pissed off is a blessing. That it goes wild at their concerts, one can only imagine for this type of hardcore is really something I appreciate because I like it when there is anger, combined with an ultra-fast melodies in this way. I can only thank and accept to Bring To Ruins gives me exactly the kind of hardcore that I just love and the way I can thank those of is that I'm trying to get an interview with them and hope they line up on the . Also hope that they made more records than this because I want to hear more ... 27/10-2014