BRILLEJESUS-HUSKER DU(LP-KARI RECORDINGS KARI034)

 

Bara att döpa en skiva efter ett av världens bästa punkband säger en del…Skivan kom ut 2020. Efter första skivan så tänkte jag lite att gruppen är Sveriges svar på Bob Hund och det kanske inte är helt fel. Lite udda men ändå inte konstiga på något sätt och man blir glad av musiken och så är det precis med Bob Hund också. De fortsätter den inslagna linjen med sitt sound även på denna skivan. Riktigt kul att lyssna till och körerna på Hytta till bestefar är ju lysande. Denna gång klockar skivan in runt 23 minuter och innehåller 9 låtar och än en gång slår det mig att det kanske inte är världens mest politiska band, I alla fall inte om man ser till titlarna Handlelappen, TV-serien och Hytta till bestefar. Men det är underhållning på hög nivå och punken handlar om att göra vad man vill och skita i vad andra tycker och det tycker jag att Brillejesus musik är ett perfekt exempel på. Kolla in Brillejesus, du kommer att bli riktigt glad och du kommer inte att ångra dig! 3/11-2021


*******

BRILLEJESUS-HUSKER DU(LP-KARI RECORDINGS KARI034)

Just naming a record after one of the best punk bands in the world says a lot... The album was released in 2020. After the first record, I thought a little that the group is Sweden's answer to Bob Hund and it may not be completely wrong. A little odd but still not weird in any way and you get happy with the music and so it is with Bob Hund as well. They continue the wrapped line with their sound even on this record. Really fun to listen to and the choirs at Hytta to bestefar are brilliant. This time the record clocks in around 23 minutes and contains 9 songs and once again it strikes me that it may not be the world's most political band, at least not if you look at the titles Handlelappen, TV series and Hytta to bestefar. But it's high-level entertainment and punk is about doing what you want and don't give a fuck what other people think and I think Brillejesus music is a perfect example of that. Check out Brillejesus, you will be really happy and you will not regret it! 3/11-2021

BRILLEJESUS-BRILLEJESUS(LP-KARI RECORDINGS KARI 025)

 

Den här skivan kom ut 2019 och bara namnet är ju underbart. Med låtar som Dine kommentarfelt, Biblitekerblues och Vinterferie vittnar om intressanta låtar. Skivan inleds med Jeg vil ikke som är en punkig låt som får mig att tänka på 80-talet av någon anledning. Det som slår mig efter några låtar är att sången ligger riktigt långt fram och det är ganska ovanligt tycker jag. Visst är det punkigt men det finns influenser från andra håll tänker jag och jag tycker jag hör Wedding Present, Pixies och White Stripes och allt detta på norska och 12 låtar runt 25 minuter. Norska är ett skönt språk att sjunga på tycker jag och jag sjunger med för fullt i refrängerna. Interrail sjunger de om och jag förstår kanske texterna alltid inte är så på allvar. Interrail…finns det änns ännu? Men det klart jag är för gammal för det. Men Brillejesus är jag inte för gammal för.  3/11-2021


*******

BRILLEJESUS-BRILLEJESUS(LP-KARI RECORDINGS KARI 025)

This album came out in 2019 and only the name is wonderful. With songs such as Dine kommentarfelt, Biblitekerblues and Vinterferie testify to interesting songs. The album opens with Jeg vil ikke, a punky song that makes me think of the '80s for some reason. What strikes me after a few songs is that the song is really far ahead and that's quite unusual to me. Sure, it's punky but there are influences from elsewhere I think and I think I hear Wedding Present, Pixies and White Stripes and all this in Norwegian and 12 songs around 25 minutes. Norwegian is a nice language to sing in, I think, and I sing along to the choruses. Interrail they sing about and I understand maybe the lyrics are always not so serious. Interrail... Is there still one yet? But of course I'm too old for that. But Brillejesus, I'm not too old for. 3/11-2021