BREED-CROSSROADS(CD/PAPAGUJEV HLSATEL)

Fem man starka Breed har ett omslag som faktiskt påminner mig om gruppen Destructors omslag för de brukar se ut ungefär på sådant sätt. De sjunger på engelska men det roliga är att deras engelska inte är så bra och det gör det hela riktigt charmigt. Annars är det lite tuffare än vi brukar höra från tjeckiska band tycker jag nog. Mer hardcore än punk och texter som är riktigt viktiga och handlar om saker som Krig, demokrati osv så det är arga texter oftast som Breed ger oss. Blanda Metal och punk så är det nog Breed i ett nötskal. 16/9-2011

*******

BREED-CROSSROADS(CD/PAPAGUJEV HLSATEL)

Five man strong Breed have a cover on their record which reminds me about the group Destructors covers because they use to look like this. They sings in English but the most funny is that their English isn´t so good and that makes the whole thing really charming. Otherwise it´s a little bit more harder than the lyrics we use to hear from Czech bands I think. More hardcore than punk and lyrics which seems to be important and they´re about things like War, democracy etc so it´s often angry lyrics which Breed gives us. Mix Metal and Punk so do you have Breed as in a nutshell. 16/9-2011