BREAK IT DOWN-DAY BY DAY(LP-STEELTOWN RECORDS)

 

Fick denna LP från denna hardcore-grupp och man kanske inte överraskas av något helt ny punkstil eller liknande men jag vill inte bli överraskad när det gäller hardcore och Break it down låter riktigt bra och Break it Down har ett typiskt namn för si musik som passar riktigt bra. I Tear down The Wall sjunger sångaren riktigt bra och med det menar jag att han låter mer än lovligt förbannad och det passar ypperligt in i deras tuggande musik. Jag gillar också att de ibland har en lugnare inledning på deras låtar för att sedan gå in i något slags crescendo och det blir verkligen en orgie i tuff hardcoremusik. Det är aggressivt och melodiskt på samma gång och det är en blandning som jag gillar. 15/3-2018


********

BREAK IT DOWN-DAY BY DAY(LP-STEELTOWN RECORDS)

Got this LP from this hardcore group and you may not be surprised by any brand new punk style or the like but I do not want to be surprised when it comes to hardcore and Break it down sounds really good and Break it Down has a typical name for music that suits really good. In Tear down The Wall, the singer sings really well and I mean that he sounds more than legally angry and it fits in with their cheawing music. I also like that they sometimes have a calmer introduction to their songs and then get into some kind of crescendo and it really becomes an orgy in tough hardcore music. It's aggressive and melodic at the same time and it's a mix that I like. 15/3-2018